סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

הכלכלן הראשי באוצר סוקר את החסמים הרגולטוריים בפני סחר בשירותים

"סוגית הליברליזציה בענפי השירותים הינה מרכזית להבטחת צמיחה מכלילה ובת-קיימא במשק הישראלי הסובל מעודפי רגולציה"

בארץ: המיקוד השבועי של הכלכלן הראשי באוצר עוסק בחסמים רגולטוריים בפני סחר בשירותים. סוגית הליברליזציה בענפי השירותים הינה מרכזית להבטחת צמיחה מכלילה ובת-קיימא במשק הישראלי הסובל מעודפי רגולציה. פרסום קרן המטבע הבינלאומית ממאי 2018, מדגיש כי "תקנות רבות ועלויות הציות הגבוהות מהוות מכשול משמעותי לתחרות ולהשקעה" .

מדד הרגולציה בשוקי המוצרים (Product Market Regulation - PMR) יותר נוקשה בישראל בהשוואה ליתר המדינות החברות בארגון ה- OECD, הן במונחים של רגולציה כלל משקית, והן במונחים של רגולציה סקטוריאלית. אי לכך, ההשפעה במונחי תחרות הינה גדולה יותר בהיות המשק הישראלי משק קטן הנחשב במובנים רבים לכלכלת אי .

קוטנו של המשק ובידודו היחסי, יוצרים חסמים בפני תחרות בשווקים המקומיים, ואילוץ זה משפיע על יוקר המחיה ועל איכות החיים. לפיכך יש חשיבות רבה למדיניות ממשלתית המקדמת תחרות מקומית במשק בכל תחום. הפחתת נטל הרגולציה, בעיקר בתחום שאינו ייצור תעשייתי, דהיינו קמעונאות, מסחר ושירותים מקצועיים, מאפשרת הפחתת עלות העבודה ליחידת תוצר.

מדד הייצור התעשייתי רשם בחודש יולי 2018 עלייה מהירה, והוא מוסיף להיות מצוי ברמה ברמה גבוהה מאד. בלטה במיוחד ההאצה שנרשמה בייצור בענפי הטכנולוגיה העילית. מדד פדיון ענפי הכלכלה רשם בחודש יולי עלייה קלה מאזן התשלומים של ישראל: במחצית השנייה של 2018 נרשמה ירידה בעודף בחשבון השוטף מכ- 2.9 אחוזי תוצר במחצית הראשונה של שנת 2017 ל-1.2 אחוזים בשנת 2018.

על אף ההרעה בעודף בחשבון השוטף, רובה המוחלט מוסבר על ידי גידול ביבוא – השקעות, חומרי גלם וצריכה המשקף גידול בפעילות במשק. החולשה ביצוא הסחורות נותרה ללא שינוי ביחס לשנים האחרונות.

בחודש ספטמבר נרשמה ירידה במספר התיירים שנכנסו לישראל. על אך הירידה, בין החודשים ינואר-ספטמבר 2018 נרשם גידול חד במספר התיירים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. היחס ההפוך בין מספר התיירים שנכנסו לישראל ברבעון השלישי של השנה, לבין עונת השיא בתיירות (חודשי הקיץ והחגים), עשוי להצביע על מאפיינים יחודיים בתיירות לישראל.

בעולם: יו"ר הפד, פאוול, ציין בנאומו השבוע כי המדיניות הפיסקאלית בה נוקט ממשל טראמפ, תומכת בביקושים, אך קיומה לאורך זמן אינו בר קיימא. פאוול התייחס ל"מלחמת הסחר" בין ארה"ב לשותפותיה, וציין כי העלאת תעריפי המכס צפויה להוביל לעליית מחירים בארה"ב. בהתייחסות כוללת יותר לאינפלציה ציין פאוול כי עליית האינפלציה מעבר ליעדה, לא תגרום לפד למכור נכסים. הסכם הסחר החדש בין ארה"ב, קנדה ומקסיקו – USMCA, נחתם השבוע, והוא יחליף (עם אישורו בקונגרס האמריקאי ובבתים המקבילים בקנדה ובמקסיקו) את הסכם ה- NAFTA שנחתם בשנת 1994.

הסכם ה- NAFTA מ- 1994 זכה לביקורות מיום חתימתו, מקרב חוגים שונים בארה"ב, שכן בעקבותיו עברו משרות יצור רבות מארה"ב למקסיקו, ונוצר גירעון במאזן המסחרי בין ארה"ב לשכנתה מדרום. הנשיא טראמפ הבטיח בקמפיין הבחירות שלו לכונן הסכם חדש במקומו. ההסכם החדש צפוי לספק לארה"ב מנוף נוסף במסגרת "מלחמת הסחר" עם סין. קצב האינפלציה של מדד מחירי הצריכה הפרטית ומדד הליבה שלו (המדד המועדף על הפד בבואו להחליט על גובה הריבית), מצויים ביעד האינפלציה של הפד.

הוצאות צרכנים בארה"ב, הנתמכות ע"י שוק העבודה האיתן בארה"ב והצפייה של הצרכנים לעליית בשכר ובחיסכון, וכן ע"י עלייה באמון הצרכנים האמריקאים, הוסיפו בחודש אוגוסט לעלות, תוך העלאת הציפיות לצמיחה כלכלית מוצקה ברבעון השלישי של 2018. כלכלנים מעריכים כי הצמיחה האיתנה בארה"ב לצד הלחצים האינפלציוניים הצנועים, הם בדיוק התנאים שהפד צריך על מנת להמשיך ולהעלות את הריבית בקצב הדרגתי ולעבור ממדיניות של הרחבה להידוק מוניטארי.

מסתמן כי המדיניות הפיסקלית שנוקט ממשל טראמפ, במטרה להאיץ את הצמיחה הכלכלית בארה"ב ולהגן על התעשייה האמריקנית מתחרות, תומכת בעליית האינפלציה לעבר יעדה. הנתונים נותנים רוח גבית למדיניות הפד, שהעלה בחודש ספטמבר את הריבית בארה"ב בפעם השלישית לשנה זו, וצפוי לעלות את הריבית פעם נוספת עד לסוף השנה. מדד מנהלי הרכש של ISM לענפי הייצור בארה"ב רשם בחודש ספטמבר ירידה מרמת שיא של למעלה מ- 14 שנים שנרשמה בחודש אוגוסט.

ההאטה בפעילות התעשייתית בארה"ב, בחודש ספטמבר, מיוחסת להאטה בגידול בהזמנות חדשות. אך יחד עם זאת, מגזר הייצור הוסיף לגייס עובדים חדשים מה שמצביע על איתנותו. רמתו הגבוהה של מדד מנהלי הרכש מצביעה על התרחבות מהירה בענפי הייצור, המהווים כ- 12 אחוזים מכלכלת ארה"ב. עם זאת, חלק ממנהלי הרכש הביעו את חששם מפני הסיכונים הכרוכים בהתפרצותה של מלחמת סחר, על אף הביקושים החזקים. הנתונים בפועל מצביעים על השפעה מינורית, הנובעת מהעלאת תעריפי המכס ההדדיים, בעקבות "מלחמת הסחר" בה מעורבת ארה"ב, אך אנליסטים מזהירים כי חובות היבוא עלולים לשבש את שרשרת האספקה, לפגוע בהשקעות, ולהאט את המומנטום של המשק.

בעיה נוספת עימה מתמודדים ענפי התעשייה טמונה בצד ההיצע. הביקוש שומר על איתנותו בעוד משאבי התעסוקה אינם מספקים. על פי האומדן המוקדם, קצב האינפלציה (שיעור השינוי ביחס לחודש המקביל אשתקד) של מדד המחירים לצרכן במדינות גוש האירו רשם בחודש ספטמבר 2018 עלייה, והוא מצוי מעל ליעד האינפלציה של ה- ECB, לאחר שבמרבית התקופה מאז ינואר 2013 היה קצב האינפלציה נמוך מהיעד. שיעור האבטלה במדינות גוש האירו רשם בחודש אוגוסט ירידה לרמה של 8.1 אחוזים, רמתו הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2008.

על אף מגמת הירידה בשיעור האבטלה, במדינות הגוש, בשנים האחרונות, הפערים בין המדינות עדיין גבוהים ושיעור אבטלת הצעירים מוסיף להיות גבוה במיוחד. ההתאוששות בכלכלת גוש האירו מגבירה אמנם את לחצי המחירים מאז אמצע 2016, אך יחד עם זאת מדד הליבה, רשם ירידה זה חודש שני ברציפות, והוא מוסיף להיות רחוק מאד מהיעד, מה שתומך בהמשך המדיניות המוניטארית המרחיבה הננקטת ע"י ה- ECB.

מדד מנהלי הרכש של MARKIT למגזר הייצור בגוש האירו המשיך בחודש ספטמבר במגמת הירידה בה הוא מצוי מראשית השנה. רמתו הנוכחית של המדד היא הנמוכה ביותר מזה כשנתיים, והיא מצביעה על המשך ההאטה הצפויה בצמיחת הפעילות הכלכלית. רכיבי המדד מצביעים על התגברות חששם של מנהלי הרכש מפני השפעותיה של מלחמת הסחר, ואי הוודאות הפוליטית בחלק ממדינות גוש האירו. אנליסטים מעריכים כי במידה והביקושים לא יתאוששו הדבר ישליך על שוק העבודה. המדד המקביל לענפי השירותים בגוש האירו רשם עלייה קלה.

מנהיגי האיחוד האירופי דחו את הצעתה של בריטניה להמשיך ולסחור בחופשיות על האיחוד בסחורות ובחקלאות באמצעות כינון הסכם אס"ח. כתוצאה מכך מצוי המו"מ בדבר פרישתה של בריטניה מהאיחוד במבוי סתום.

בעוד כחצי שנה (סוף מרץ 2019) יחול מועד היציאה הרשמי של בריטניה מהאיחודש האירופי, וטרם הושג הסכם להסדרת היחסים הכלכליים בין בריטניה לאיחוד. אי הוודאות הרבה משפיעה על הצרכנים ובעלי העסקים בבריטניה. מדד אמון הצרכנים בבריטניה רשם בחודש ספטמבר 2018 ירידה. המדד מצוי זה 33 חודשים בטריטוריה שלילית, המצביעה על פסימיות בקרב הצרכנים. רמתו השלילית מוסיפה לשקף את אי הוודאות הרבה סביב תהליך המו"מ על פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. הלחצים, שמקורם באינפלציה גבוהה, לצד תחושת אי הוודאות והחששות מהאטה כלכלית בעקבות ה- Brexit התגברו בעקבות העלאת הריבית, והם ומשליכים על הוצאות הצרכנים.

בטורקיה נרשמה החרפה במשבר הכלכלי כאשר קצב האינפלציה רשם עלייה חדה חרף העלאת הריבית שבוצעה באמצע חודש ספטמבר. במקביל מתמודדת טורקיה עם האטה בצמיחה, ירידה באמון המשקיעים וסנקציות מצד ארה"ב. ההתפתחויות באינפלציה ובמדיניות המוניטארית לצד ההתפתחויות הגאו פוליטיות מעלות חשש מהעמקת המשבר. מדד מנהלי הרכש של Caixin לענפי הייצור במשק הסיני מצביע על סטגנציה בפעילות הכלכלית בענפי הייצור. בתוך כך נרשמה ירידה מהירה בהזמנות ליצוא שברקע העמיק סכסוך הסחר בין סין לארה"ב. "מלחמת הסחר" בה לוקחת סין חלק, מקשה על מאמציהם של מקבלי ההחלטות בסין לנהל את ההאטה הכלכלית בסין, שרושמת האטה בקצב הצמיחה לאחר שלושה עשורים של התרחבות. בנוסף להתמתנות בצמיחת התעשייה הסינית הכלכלה הסינית, השנייה בגודלה בעולם ניצבת בפני משבר חוב והאטה בהשקעות.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים