סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

דירקטוריון נמקו ריאלטי אישר העמדת הלוואה ליזמי נדל”ן בארה”ב בסך של 30 מ’$ לכל היותר

עד 10 מיליון דולר (במצטבר) עבור הלוואות למימון רכישת נכסי נדל"ן מניב במיוחד בתחום פעילות החברה (נדל"ן מסחרי) אשר לחברה ניסיון רב ברכישתו, השבחתו והפעלתו

נמקו ריאלטי מדווחת כי דירקטוריון החברה אישר להנהלת החברה להתחיל ולפעול למתן הלוואות לצדדים שלישיים וזאת על מנת, מחד, לנצל את יתרות הנזילות הגבוהות של החברה (ליום 30 ביוני 2018 בקופת החברה כ-117,060 אלפי דולר), ומאידך לייצר תשואה גבוהה לחברה מהענקת הלוואות אלה.

בהתאם להחלטת הדירקטוריון כאמור, החברה תעמיד הלוואות ליזמי נדל"ן בארה"ב בסכום כולל ומצטבר שלא יעלה על 30 מיליון דולר ארה"ב ובחלוקה כדלקמן: א. עד 10 מיליון דולר (במצטבר) עבור הלוואות למימון רכישת נכסי נדל"ן מניב במיוחד בתחום פעילות החברה (נדל"ן מסחרי) אשר לחברה ניסיון רב ברכישתו, השבחתו והפעלתו. הלוואות אלה תייצרנה לחברה תשואה בטווח של 12%-13% ותובטחנה בשעבוד ראשון על זכויות הלווה בנכס הנדל"ן ולא יותר מ-70% LTV.

עד 20 מיליון דולר (במצטבר) עבור הלוואות ליזמי נדל"ן. הלוואות אלה תייצרנה לחברה תשואה של כ-10% ותובטחנה גם הן בשעבוד ראשון על זכויות הלווה בנכס הנדל"ן ולא יותר מ-70% LTV.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים