סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: ”הפער בין הריביות בארה”ב ושל ישראל גבוה מאוד ומקטין לחצים לתיסוף השקל”

מפרסמים סקירה שבועית וממליצים לבחור מניות באופן סלקטיבי ולא לרכוש מדדים כללים בישראל ובחו"ל. לבחור בענפים שפחות רגישים לעליה בסביבת הריביות

כלכלהי בנק לאומי פרסמו הבוקר סקירה כלכלית. "בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על מחזור עסקים חיובי, תוך עליה מתונה בסביבת האינפלציה הגלובלית. ככל שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית, בדגש על ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב שכבר נמצאת מזה תקופה בעיצומו של התהליך, עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. דוגמא לכך ראינו בשבועיים האחרונים בהם עקומי התשואה בעולם עלו תוך נטיה לירידות בשוקי המניות.

"בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לעלייה איטית בקצב האינפלציה, וסביבת שער חליפין שעודנו חזק בהשוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. בשלב זה סביבה זו מאפשרת לבנק ישראל להותיר את הריבית המוניטארית ברמה נמוכה. במבט קדימה, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, ועלייה בסביבת האינפלציה בחו"ל – עשויים לתמוך בקצב האינפלציה בישראל. עלייה הדרגתית בסביבת האינפלציה בישראל, והמשך עליה בסביבת הריביות בחו"ל, עשויים להביא להעלאת ריבית על ידי בנק ישראל במהלך החודשים הקרובים.

"המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בשנים הקרובות. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה-High Yield (אג"ח מתחת לדירוגי השקעה), בדגש על שווקים מפותחים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה.

"אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה חדה יחסית בציפיות האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה, במקביל לסימני שאלה בנוגע להישארות האינפלציה בתחום היעד לאורך זמן. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות.

"לאור העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך הצמיחה הכלכלית, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות.

"הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל גבוה מאוד בהשוואה היסטורית, מה שמקטין במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות.

"קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים