סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

בספטמבר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 8.4 מיליארד שקלים

הגירעון הגבוה נובע בעיקרו מכך שעקב חגי ספטמבר רשות המיסים אפשרה דחייה בתשלומי מע"מ לתחילת אוקטובר. כמו כן, נדחו גם תשלומי מס הכנסה לחודש אוקטובר

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - ספטמבר 2018, שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי.

בחודש ספטמבר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 8.4 מיליארד שקלים. הגירעון הגבוה נובע בעיקרו מכך שעקב חגי ספטמבר רשות המיסים אפשרה דחייה בתשלומי מע"מ לתחילת אוקטובר. כמו כן, נדחו גם תשלומי מס הכנסה לחודש אוקטובר. ההערכה היא כי נדחו תשלומי מיסים בסדר גודל של 6.1 מיליארד שקלים מספטמבר לאוקטובר. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש ספטמבר עומד על 2.3 מיליארד שקלים.

בחודשים ינואר – ספטמבר 2018 נמדד גירעון בסך 24.1 מיליארד שקלים (18.0 מיליארד אילולא דחיית המיסים) לעומת גירעון בסך 4.8 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי בחודשים אוגוסט - ספטמבר 2017 היו הכנסות מיסים גבוהות באופן מיוחד כתוצאה מתקבולים ממכירת מובילאיי, והכנסות מ"מבצע דיבידנד".

בתקציב לשנת 2018 מתוכנן גירעון שנתי בסך 38.5 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2017 – ספטמבר 2018) עומד על 3.35% מהתמ"ג.

בהמשך לאמור בסעיפים 1 ו-2, גירעון מצטבר זה כולל את חודש ספטמבר 2018 שבו כאמור היו הכנסות מיסים נמוכות באופן חריג, כך שבנטרול דחיית המיסים הגירעון המצטבר היה עומד על 2.9% מהתמ"ג. בנוסף, 12 החודשים האחרונים כוללים גם את החודשים אוקטובר 2017 שבו היו הכנסות מיסים גבוהות באופן חריג, ודצמבר 2017 שבו היו הכנסות מיסים נמוכות באופן חריג (הפרשה לקרן מס רכוש). לפיכך, קשה להסיק כרגע מנתוני ספטמבר על הגירעון הצפוי בשנת 2018 כולה.

בפעילות למימון נמדד בחודש ספטמבר גירעון בסך 8.3 מיליארד שקלים. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש ספטמבר ב-32.6 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 27.4 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.1 מיליארד שקלים ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 3.2 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי) ב-236.8 מיליארד שקלים (שיעור ביצוע של 73.1% מהתקציב המקורי), עלייה של 7.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (באותן הגדרות מדידה): הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-7.4%. הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-5.6%.

הטבלה שלהלן מציגה תמונת מצב של נתוני אומדן ביצוע התקציב לחודשים ינואר - ספטמבר בשנת 2018, מפורטת לפי קבוצות משרדים. בעמודה הראשונה מוצג אחוז ביצוע התקציב עד כה (מהתקציב המקורי). בעמודה השנייה ניתן לראות את שיעור הגידול המתוכנן בתקציב המקורי לעומת אומדן הביצוע בשנת 2017, ומנגד את שיעור הגידול בביצוע התקציב בפועל בחודשים ינואר - ספטמבר בין השנים 2018 ו-2017, המוצג בעמודה השלישית. ההשוואה נעשית באותן הגדרות מדידה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים