סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי לא ממליצים להגדיל החשיפה לאפיק הקונצרני ובעיקר לא לחברות בדרוג נמוך

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון, מפרסם היום את הסקירה השבועית: מעריך כי הנגיד החדש ייתן משקל רב יותר לנושא מחירי הנכסים ויציבותם בהחלטות הריבית

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון, מפרסם היום את הסקירה השבועית: התמתנות האינפלציה והתחזקות השקל הובילו לדחיית מועד העלאת הריבית על ידי הוועדה המוניטארית. ההחלטה על אי-שינוי בריבית הושפעה, בין היתר, מכך שמדדי יולי-אוגוסט היו מעט נמוכים מהצפוי, וכן מההערכות הוועדה כי בחודשים הקרובים האינפלציה עשויה לרדת אל מתחת לגבול התחתון של היעד (1%).


הוועדה מדגישה כי הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא אפשרות של תיסוף חד בשקל. בכך ההנהגה הנוכחית ממשיכה להדגיש את התמקדותה ביעד יציבות המחירים ובמידה פחותה ביעדים אחרים כמו יציבות מחירי נכסים לאורך זמן.


במבט קדימה, למינוי הנגיד החדש תתכן השפעה, אך לא מיידית, על התוואי העתידי של ריבית בנק ישראל. לא מן הנמנע שתחת ההנהגה החדשה יינתן משקל רב יותר לנושא של מחירי נכסים פיננסיים בישראל ובפרט להיבטים הבאים: מידת יציבותם, השפעתם על מצב המשק הישראלי והשפעת המדיניות המוניטרית על מחירי נכסים. הערכה זו מבוססת על ניתוח תחומי המחקר והפרסומים האקדמיים הרבים של הנגיד החדש.


המדד המשולב לבחינת מצב המשק מצביע על האצה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית בחודשים יולי-אוגוסט. קצב הגידול של המדד המשולב התייצב בחודשים האחרונים סביב רמה דומה לקצב צמיחת התמ"ג ב-2017 (3.5%, ריאלי), אשר תואם לפוטנציאל הצמיחה הנוכחי של המשק ובסביבת תחזית הצמיחה החזויה על ידי לאומי לשנים הקרובות.


מתחילת 2018 השכר הריאלי צומח בקצב מהיר יותר בסקטור העסקי מאשר בסקטור הציבורי. לפי שעה עליית השכר איננה מתורגמת עדיין לעלייה בסביבת האינפלציה.


לראשונה מזה מספר שנים הגרעון בפועל צפוי לעלות על היעד על רקע המשך הירידה בהכנסות ממיסים והעלייה הנמשכה בהוצאות. העלייה בגרעון עשויה לסייע לשמור על רמות גבוהות יחסית של תלילות העקומים.
סביבת האינפלציה בארה"ב מתייצבת מעט מעל ליעד הפד. סביבה זו צפויה לאפשר לפד לא להאיץ את קצב העלאות הריבית מעבר לתוואי המתוכנן כרגע אשר מוביל אל כ-3% במהלך 2019.

אג"ח ממשלתי: על רקע שיאים חדשים בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, השבוע, נמשכה עליית התשואות בשוק האג"ח הממשלתי המקומי בחלקים הארוכים של העקומים.
אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ קצר יחסית של עד 3 שנים על רקע האפשרות להמשך עליית התשואות בעולם.
השילוב של דחיית העלאת הריבית בישראל, לפחות בטווח הקצר, בשילוב עליית התשואות בעולם והרחבת הגרעון התקציבי בארץ עשויים לפעול להמשך העלייה בתלילות העקומים.
אנו ממליצים על מתן משקל עודף להשקעה בשקלים הלא צמודים.
אנו ממליצים על הגדלת רכיב המזומן והאג"ח בריבית משתנה בתיקים.

אג"ח קונצרני: הסערה בשווקים העולמיים בשילוב עליית התשואות הביאו לעליות מרווחים בשוק המקומי.
אנו לא ממליצים להגדיל החשיפה לאפיק הקונצרני ובעיקר לא לחברות בדרוג נמוך.
אנו ממליצים על השקעה במח"מ של כ - 3 שנים.
מומלץ להימנע מענפים הרגישים להעלאות ריבית כגון נדל"ן מניב וליסינג.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.הוסף תגובה
  1. 1. המלצת לאומי

    מאת: זיו | פורסם ב- 14/10/18 11:08

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים