סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: ”למרות עליית מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר ”סביבת האינפלציה” נותרה נמוכה”

להערכת הכלכלנים, במבט קדימה, האינפלציה צפויה להישאר בחודשים הקרובים סביב 1%, כלומר קרוב לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, ולהתמתן במהלך 2019

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר ב-0.1%, שיעור מעט גבוה ממרבית ההערכות המוקדמות. העלייה נתמכה בעיקר בעליית הסעיפים: מזון, שקצב העלייה השנתי שלו עלה ל-1.3% – הגבוה ביותר מאז סוף 2013, ודיור.

עליית סעיף הדיור חלה על רקע עלייה של 0.8% בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים מתחדשים וחדשים). מדובר בנתון המשקף שיעור עלייה גבוה ביחס לעונתיות האופיינית לחודש זה לאורך השנים, זאת לאחר עליות נמוכות מהעונתיות בחודשים יולי-אוגוסט. לאור זאת, קצב העלייה השנתי של מחירי חוזי השכירות (מתחדשים וחדשים) עלה ל-2.3% מ-1.9% בחודש הקודם. עם זאת, להערכתנו, בחודשים הקרובים צפויה התמתנות בקצב העלייה השנתי של מחירי השכירות, בין היתר, על רקע מספר גורמים שעשויים למתן הביקוש לשכירות, ובהם: ירידה מסוימת בכוח הקנייה של משקי הבית לאור עליית מדד המחירים לצרכן ללא דיור, ירידה במחירי הנכסים הפיננסיים והריאליים של הציבור באחרונה, יציאתם הצפויה של רוכשי דירה ראשונה משוק השכירות עקב עליית הנתח שלהם בסך העסקאות ועוד.

בנוסף, העלייה בגמר הבנייה צפויה להגדיל באופן מסוים גם את היצע הדירות להשכרה, ולתמוך בהתמתנות קצב עליית המחירים. לאור משקלו הגבוה של תת-סעיף זה במדד (כ-19%), מגמה זו צפויה לפעול להתמתנות האינפלציה בחודשים הקרובים ובמהלך 2019. במקביל, נציין כי שיעור השינוי השנתי של מחירי הדירות (עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן) עומד על מינוס 1.1%, והוא מצוי סביב ה-0% בחודשים האחרונים (ראה/י תרשים). התפתחות זו, משקפת את הקיפאון במחירי הדיור מתחילת השנה על רקע חוסר הוודאות בשוק זה שצפוי להימשך גם בתקופה הקרובה.

לסיכום, למרות עליית המדד בחודש ספטמבר, "סביבת האינפלציה", שמביאה בחשבון את שיעור עליית המחירים בפועל ב-12 החודשים האחרונים וגם את הציפיות ל-12 החודשים הבאים, נותרה נמוכה. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2018 לעומת ספטמבר 2017) נותרה על 1.2%, והתחזיות של לאומי ל-12 החודשים הבאים משקפות קצב עליית מחירים נמוך ואף מתון יותר בהשוואה לתחזית מהחודש הקודם (0.5% לעומת 0.7%). במבט קדימה, האינפלציה (במבט ל-12 החודשים האחרונים) צפויה להישאר בחודשים הקרובים סביב 1%, כלומר קרוב לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, ולהתמתן במהלך 2019.

"סביבת אינפלציה" נמוכה זו, אינה מצביעה על התבססות בתחום היעד ועל כן, במסגרת גישה צרה של ניהול מדיניות מוניטארית על פי יעד האינפלציה, היא אינה תומכת בהעלאה קרובה של הריבית. עם זאת, מכלול שיקולים רחב יותר עשוי להילקח בחשבון בעתיד ולתמוך בהעלאת הריבית, אף אם האינפלציה תישאר נמוכה.

הסקירה נכתבה על ידי אנשי אגף הכלכלה בלאומי 

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים