סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: עדיפות להשקעה באפיק השקלי הלא צמוד ובמח”מ קצר

בלאומי מוסיפים כי המגמה השלילית בשוק האג"ח הממשלתי נמשכת; מגמת היחלשות השקל התחזקה מאמצע חודש ספטמבר; באג"ח קונצרני מומלצת השקעה בענפים דפנסיבים

שוק העבודה בארה"ב ממשיך להפגין עוצמה רבה, שבאה בדו"ח התעסוקה לידי ביטוי בכל הפרמטרים כולל: תוספת משרות, שיעור אבטלה נמוך מאוד ברמה היסטורית, עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה והמשך ההאצה בעליית השכר לשעה.

 נתוני התעסוקה צפויים לסלול את הדרך לפד להעלאת ריבית נוספת בחודש דצמבר ונראה כי לפחות לעוד 2 העלאות ריבית, וככל הנראה 3, במהלך שנת 2019. הלחץ לעליית תשואות בחלק הארוך של העקום בארה"ב צפוי להימשך ולהישען גם על הגרעון התקציבי ההולך וגדל לצד שיעור חיסכון נמוך של משקי הבית.

 פערי השיא בתשואה בין אג"ח ממשלת ארה"ב לשאר המדינות המפותחות, שהתרחבו מאוד בשנה האחרונה, צפויים להימשך על רקע הביצועים החזקים של כלכלת ארה"ב ביחס לכלכלות מפותחות אחרות.

 מגמת היחלשות השקל התחזקה מאז אמצע חודש ספטמבר על רקע העובדה כי המשתנים הבסיסיים שתומכים "בשקל חזק" נחלשים זמנית ב-2018-2019.

 סקר החברות של בנק ישראל לרביע השלישי של השנה, כמו גם המשך קצב התרחבות המדד המשולב של בנק ישראל, מצביעים על המשך התרחבות בפעילות הסקטור העסקי.

 בחודש האחרון שוק האג"ח הממשלתי המקומי בלט בביצועים חלשים מאוד ביחס לעולם הן על רקע עליית התשואות בישראל, והן על רקע היחלשות משמעותית של השקל.

אג"ח ממשלתי

 המגמה השלילית בשוק האג"ח הממשלתי נמשכת למעט בחלקים הקצרים ביותר של העקומים.

 אנו ממשיכים להמליץ על השקעה במח"מ קצר יחסית של עד 3 שנים. אנו ממליצים על השקעה במזומן, אג"ח בריבית משתנה והשקעה ישירה במח"מ של 3 - 5 שנים.

 אנו ממשיכים לתת עדיפות להשקעה באפיק השקלי הלא צמוד.

 התלילות הגבוהה של העקומים המקומיים לא צפויה לרדת בטווח הקרוב. עליית תשואות בעולם אף עלולה להביא לעלייה נוספת ברמת התלילות.

 להערכתנו מגמת העלייה בתלילות עקום הריביות בארה"ב עשויה להימשך בעיקר בכל הקשור לטווח 10 – 30 שנה לאור העלייה בגרעון הממשלתי.

 אנו צופים יציבות ברמת פערי התשואה השליליים בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח ממשלת ארה"ב בכל הטווחים.

אג"ח קונצרני

 שוק האג"ח הקונצרני הושפע לחיוב השבוע מהמגמה החיובית בשוקי המניות. רמת המרווחים ירדה על רקע ירידות השערים בשוק האג"ח הממשלתי.

 קצב הגיוס בשוק הראשוני נמוך יותר ביחס לקצב הגיוס בשנת 2017.

בדומה לאפיק הממשלתי, אנו ממליצים על השקעה במח"מ קצר של כ - 3 שנים.

 מומלצת השקעה בענפים דפנסיביים וכן עלייה בחשיפה לדולר.

הסקירה נכתבה על ידי אנשי אגף הכלכלה בלאומי 

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים