סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

וויי בוקס: חברת בת חתמה על הסכם מותנה לביצוע פרויקט תמ”א 38 בת”א

החברה תבנה 2 בניינים חדשים במקום הבניין הקיים; עלות הפרויקט מוערכת ב-69 מיליון ₪

חברת הנדל"ן וויי בוקס מודיעה היום כי חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאה חתמה על הסכם מותנה לביצוע פרויקט תמ"א 38. ההסכם נחתם בין חברת הפרויקט לבין חלק מבעלי הזכויות בבניין ברחוב המערכה 22-18 ,תל אביב. הבניין בן 3 קומות וכולל 18 דירות.

על-פי ההסכם, חברת הפרויקט תפעל להריסת הבניין הקיים ולתכנון והקמה של שני בנייני מגורים חדשים הצפויים לכלול יחדיו בין 53 ל-65 דירות, מתוכן 18 דירות ובצמוד אליהן גם חלקן ברכוש המשותף ייוחדו לבעלי הזכויות בבניין הקיים ויתר הדירות ייוחדו לחברת הפרויקט.

תוקפו של ההסכם מותנה בהתקיימות תנאים מתלים בלוחות זמנים הקבועים בהסכם, שעיקריהם הינם חתימת כל הבעלים על ההסכם, קבלת היתר בנייה לביצוע הפרויקט וכמובן שלא חל שינוי מהותי בחקיקה או במדיניות המס העירוני או הממשלתי בגין עסקאות מסוג זה, וכן לא השתנתה מדיניות רשות מקרקעי ישראל לגבי מתן הסכמה לביצועו של ההסכם אשר גרם לכך שהפרויקט הפך לבלתי כלכלי בהתאם לחוות דעת שמאית.

רווחיותה של חברת הפרויקט כיזם בפרויקט הינה לכל הפחות הממוצע המקובל לרווחיות בפרויקטים דומים. החברה מבהירה כי חברת הפרוייקט רשאית לבטל את ההסכם עקב אי התממשותם של התנאים הלללו.

בכוונת חברת הפרויקט לממן את הפרויקט באמצעות ליווי בנקאי ממוסד בנקאי מוכר בשיטת הליווי המקובלת בענף הבנייה למתן שירותים בנקאיים בקשר לפרויקט בניה. נכון למועד זה, טרם נחתם הסכם ליווי לפרויקט.

אומדן ההשקעות הצפוי של חברת הפרויקט בפרויקט מוערך על ידי החברה בסך של כ- 69 מיליון ₪.הוסף תגובה
  1. 1. מה לגבי השאר??

    מאת: מישהי מהמרכז | פורסם ב- 26/12/18 19:30

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים