סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

בזק מזהירה: ירידה מהותית מאוד בשווי הפעילויות של חברות בנות

החברה שוקלת את הטיפול החשבונאי בפעילויות בזק בינלאומי ו-YES ואת האפשרות להתייחס אליהן כיחידה מניבה אחת כדי להקטין את הפגיעה בהון העצמי

חברת בזק מדווחת הבוקר כי במסגרת הדיונים בתחזיות הרב שנתיות של כל החברות בקבוצת בזק, נערכו דיונים בדירקטוריוני החברות הבנות של החברה, פלאפון תקשורת, בזק בינלאומי ודי.בי.אס שירותי לווין (YES), בנושא סקירת תחזיות רב שנתיות על בסיס הערכות מוקדמות ותרחישים מסויימים של הנהלות החברות הבנות.

כעולה מהדיונים הנ"ל ובהתחשב בתזרים המזומנים הנגזר מהתרחישים הנ"ל בתקופת התחזית ולצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה צפויות להתבצע הערכות שווי עדכניות שכתוצאה מהן ובהתאם לתוצאותיהן ישנה אפשרות לירידה מהותית מאוד בשווי הפעילויות ו/או לירידת ערך של מי מהחברות הבנות.

החברה שוקלת באם נכון, מבחינה חשבונאית, להתייחס לפעילויות החברה, די.בי.אס ובזק בינלאומי כיחידה מניבת מזומנים אחת במקום שלוש יחידות נפרדות, ולפיכך היא בוחנת את הטיפול החשבונאי בהתאם.

התייחסות לפעילויות הללו כיחידות מניבות מזומנים נפרדות, עלולה להביא לכך שהירידה בשווי הפעילות כאמור תביא למחיקת סכומים משמעותיים מערכה הפנקסני של די.בי.אס במאזן החברה ובהתאמה לקיטון ברווח הנקי, ובהון העצמי של החברה. לעומת זאת, התייחסות לפעילויות הללו כיחידה מניבת מזומנים אחת, צפויה להביא למחיקה פחותה משמעותית בערכה הפנקסני של די.בי.אס כאמור.

החברה טרם ביצעה הערכות שווי עדכניות וכן עדיין לא סיימה את תהליך הבחינה של הטיפול החשבונאי כאמור לעיל. הנהלות החברות הבנות בוחנות באופן תמידי את ההשלכות העסקיות ואת הצעדים הנדרשים לצורך שיפור תוצאות הפעילות.

מניית בזק ירדה ב-12 החודשים האחרונים ב-28%, ובשלוש השנים האחרונות ירדה בקרוב ל-50%.הוסף תגובה
 1. 7. בזק-רווח שנתי

  מאת: ARRR | פורסם ב- 08/01/19 10:42
 1. 6. ראה ליניקים מצורפים

  מאת: SPTV | פורסם ב- 08/01/19 10:41
 1. 5. יש איום על כל מקורות הרווח. לדעתי

  מאת: גיא5 | פורסם ב- 08/01/19 10:36
 1. 4. תן לי להבין, אתה רומז על פרשה

  מאת: Liron101 | פורסם ב- 08/01/19 10:30
 1. 3. מתי לערך הבקרוב הזה (לל"ת)

  מאת: tsvika08 | פורסם ב- 08/01/19 10:18
 1. 2. אני לא אובססבי

  מאת: SPTV | פורסם ב- 08/01/19 10:09
 1. 1. האובסס נותן גם לייק חחח (לל"ת)

  מאת: Ronen22 | פורסם ב- 08/01/19 10:06

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים