סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

שוהם ביזנס תצא לגיוס אג”ח; קיבלה דירוג Baa2 ממידרוג

בכוונת החברה לגייס אגרות חוב במטרה להוזיל את עלויות המימון, לגוון אותן, לתמוך בצמיחה ולהגדיל את הרווחיות ואת היקף הרווח

שוהם ביזנס העוסקת במתן הלוואות ונמצאת בשליטתו של אלי נידם (42.8%), מדווחת כי קיבלה דירוג Baa2.il מחברת מידרוג. מטרת הדירוג היא להוזיל את עלויות המימון הקיימות של החברה, ולצד מימון בנקאי – לגוון את מקורות המימון. בנוסף, גיוס חוב מדורג צפוי לתמוך בצמיחה המהירה של החברה ועליה בהיקפי הפעילות, תוך טיוב תיק האשראי. הנהלת החברה סבורה כי השלמת גיוס חוב מדורג תוביל להגדלת הרווחיות של החברה ולהגדלת היקף הרווח האבסולוטי של החברה.

מידרוג ציינה בדוח כי פרופיל הסיכון של החברה מושפע לחיוב ממח"מ התיק ופיזור מושכים סביר. מנגד מושפע לשלילה מעליה מתמשכת במינוף המאזני, מריכוזיות ענפית גבוהה יחסית לענף הנדל"ן והתשתיות ומחשיפה לסיכון איש מפתח. איכות הנכסים הולמת לדירוג ונתמכת בפיזור מושכים סביר, כאמור כמשתקף ממדדי הסיכון, אשר תומכים ביכולת יצור ההכנסות העתידית. יחסי הרווחיות של החברה בולטים לטובה ביחס לדירוג וגוזרים פוטנציאל הולם של בניית הכרית ההונית ולחברה מינוף מאזני טוב ביחס לדירוג. בטווח התחזית שלנו לשנים 2018-2019 אנו מניחים גידול משמעותי בהיקף תיק האשראי בשיעור מצטבר של כ-120% ביחס לסוף2017 , כתלות בעמידה בקובננטים וכנגזר צפוי גידול משמעותי בהכנסות המימון. אנו צופים שיפור מסוים במרווח הפיננסי לאחר גיוס אגרות החוב, שיוביל לכך ששיעורי הרווחיות ישתפרו בשנת 2019, נוכח הגידול בהכנסות כאמור, לצד עליה מתונה בהוצאות עם הצמיחה בפעילות ודרישות רגולטוריות אשר תוביל לשיפור ביחס היעילות התפעולית.

ברבעון השלישי של 2018 דיווחה החברה כי התשואה להון, במונחים שנתיים, עבור רבעון זה עמדה על 34.7%. מחזור עסקאות האשראי ברבעון זה עמד על 248 מיליון שקל, עלייה של 82% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. היקף תיק האשראי של החברה בסוף הרבעון עמד על 185 מיליון שקל, עלייה של 71%. הכנסות המימון ברבעון זה הסתכמו ב-9.0 מיליון שקל, בהשוואה ל-5.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, והרווח הנקי הרבעוני עלה ל-3.3 מיליון שקל בהשוואה ל-1.5 מיליון שקל ברבעון השלישי 2017, המשקף קצב שנתי של למעלה מ-13 מיליון שקל. תוצאות הרבעון כללו הפרשה בהוצאות המימון, שאינה תזרימית, בגין ערבות בעל שליטה, בסך 339 אלף שקל. ההון העצמי של החברה עלה ל-37.7 מיליון שקל, נכון ל-30.9.18.

שוהם ביזנס עוסקת בתחום המימון החוץ בנקאי תוך מיקוד בניכיון ממסרים דחויים, מהמגזר העסקי. מטה החברה ממוקם בזיכרון יעקב. בעל השליטה בחברה הינו מר אלי נידם, יזם בעל ניסיון רב שנים בתחומי המימון. החברה פועלת באמצעות מערכת ניהול סיכונים קפדנית במטרה להקטין את הסיכון, כמו גם בכפוף לגורמים רגולטוריים..הוסף תגובה
  1. 1. שוהם

    מאת: eyalreich | פורסם ב- 08/01/19 12:48

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים