סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אפוסנס השלימה העסקה להשקעה ומתן רישיון בחברת בת בטיפול במחלות זיהומיות

החברה צפויה לעסוק בפיתוח ומסחור מוצרים בתחום הטיפול במחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, מבוססי טכנולוגית ה Apo-Si שמפתחת החברה

חברת אפוסנס מודיעה כי נחתמה והושלמה עסקת ההשקעה ומתן רישיון עם חברת סירביר, חברה פרטית ישראלית בבעלות משותפת של החברה, פרופ’ רוג’ר קורנברג - חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2006 והנשיא המדעי של החברה, וחברת Access Industries - חברה פרטית, בשליטת מר לן בלווטניק, המשקיעה ופועלת בתחומים שונים, לרבות משאבי טבע וכימיקלים, מדיה וטלקומינקציה, הון סיכון, נדל"ן וביוטק.

סירביר צפויה לעסוק בפיתוח ומסחור מוצרים בתחום הטיפול במחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, מבוססי טכנולוגית ה Si- Apo שמפתחת  החברה.

בד בבד עם החתימה על הסכם הרישיון, נחתם הסכם השקעה בין החברה לבין Access לפיו האחרונה תשקיע בחברת הבת, בשני שלבים, 20 מיליון דולר בתמורה למניות בכורה בחברת הבת: בשלב הראשון Access תשקיע בחברת הבת סכום של 4 מיליון דולר. סכום זה ישמש את חברת הבת למימון ביצוע ניסויים של היתכנות טכנולוגית (Proof of Concept) לפיתוח מוצר רפואי בתחום. בשלב השני, בכפוף להצלחה בהוכחת ההיתכנות הטכנולוגית ועמידה בתנאים לסגירה השנייה כמפורט בהסכם, Access תשקיע בחברת הבת את יתרת סכום ההשקעה בסך של 16 מיליון דולר.

הבעלות על חברת הבת תתחלק בין הצדדים, באופן שבשלב הראשון החברה תחזיק 60.24% מחברת הבת ושיעור החזקתה וכן החזקות יתר הצדדים בחברת הבת יפחתו ככל שהשקעת Access בחברת הבת תגדל באותו יחס. לאחר השלמת ההשקעה תחזיק החברה 40% מהון המניות של חברת-הבת.

על פי הסכם הרישיון, החברה מעניקה לחברת הבת רישיון בלעדי לטכנולוגית Si- Apo לצורך פיתוח מוצרים בתחום מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה. חברת הבת תהיה רשאית להרחיב את הרישיון לאינדיקציה אחת נוספת, אולם בכפוף לעמידה במספר תנאים שנקבעו בו.

בנוסף, במועד האמור נחתם בין החברה לבין חברת הבת גם הסכם שירותים, לפיו החברה תעניק לחברת הבת שירותים במחיר עלות.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים