סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

רן נוסבאום, השותף-המנהל של קרן הון הסיכון פונטיפקס משקיע בהרודיום

ההתקשרות האסטרטגית ביחס לפעילות המיזוג עם פנאקסיה להכנסת פעילות קנאביס לחברה; יחזיק בלפחות כ- 2.44% מהון החברה

חברת הרודיום מדווחת הבוקר על התקשרות אסטרטגית עם מר רן נוסבאום ביחס לפעילות הממוזגת בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי.

 כפי שנמסר לחברה על ידי פנאקסיה ישראל, הוסכם בכתב בין פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות לבין מר רן נוסבאום כי נוסבאום ימיר את אחזקותיו בבעלת השליטה, כפי שיהיו לו או לחברה בשליטתו במניות של הרודיום. המרת אחזקותיו של מר נוסבאום צפויה לצאת לפועל בד בבד עם השלמת עסקת הכנסת הפעילות, וכפופה להשלמת עסקת הכנסת הפעילות.

בעת המרת אחזקותיו של מר נוסבאום, צפוי מר רן נוסבאום להפוך לניצע במסגרת עסקת הכנסת הפעילות ולהחזיק בלפחות כ- 2.44% מהון החברה הממוזגת על בסיס דילול מלא.

סך המניות המוקצות לניצעים הן במועד השלמת עסקת הכנסת הפעילות והן סך המניות המוקצות הנוספות, אם יוקצו בכפוף להתקיימות של אבני הדרך לא ישתנה כתוצאה מההתקשרות האמורה.

רן נוסבאום מכהן כמנכ"ל ושותף מנהל בקרן הון סיכון ישראלית פונטיפקס, המתמחה בחברות במדעי החיים, והמשקיעה בעיקר בענף התרופות.

בהרודיום מציינים כי ההתקשרות האמורה עם מר נוסבאום מהווה הבעת אמון חשובה בפעילות וכן ביכולת הצדדים לקדם ולפתח פעילות זו בעתיד. כמו כן, כעת יוכלו פנאקסיה ישראל והפעילות הממוזגת להנות מתרומתו ונסיונו העשיר של מר נוסבאום בתעשיית הביוטכנולוגיה הישראלית ופנאקסיה ישראל רואה בו שותף אסטרטגי בתחום הפעילות.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים