סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

המנכ”ל ובעל השליטה בפי.אל.טי פיננס מוכר 10% מהמניות

התקשר בהסכם אופציה למכירת 5.4 מיליון מניות; התמורה נקבעה על 31 אגורות למניה

חברת פי.אל.טי פיננס מדווחת הבוקר כי מנכ"ל החברה, מנהל העסקים הראשי ובעל השליטה בחברה, מר שרון פלאצ’י, המחזיק כיום ב-49.66% מהונה המונפק ושל החברה ומזכויות ההצבעה בה, הודיע לחברה על התקשרותו עם צד שלישי בהסכם אופציה למכירת כ-5.4 מיליון מניות של החברה המוחזקות על ידו, המהוות כ9.99% מהונה של החברה, בתמורה לסך של 31 אג’ למניה, לתקופה של 120 ימים ממועד החתימה.

כמו כן, הוסכם כי התמורה תשולם על-ידי הרוכש במסגרת עסקה מחוץ לבורסה בגין כמות המניות שיודיע הרוכש למוכר שברצונו לרכוש, בכל פעם.

בהנחת מימוש מלוא האופציה לרכישת המניות, בהתאם להוראות ההסכם, יחזיק מר פלאצ’י בכ-39.66% מהונה המונפק והנפרע של החברה בלא דילול ובדילול מלא.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים