סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אנרג’יקס בוחנת אפשרות לגיוס הון מ-3 גופים מוסדיים מובילים

הגיוס יעשה בדרך של הצעה פרטית תמורת סך כולל של כ-103 מיליון ₪; בהשלמת העסקה שיעור אחזקות הציבור במניה יגיע ל-45%

חברת אנרג’יקס דיווחה היום כי היא בוחנת אפשרות לגייס הון משלושה משקיעים מוסדיים מובילים (חברות ביטוח וגמל) בדרך של הצעה פרטית כנגד הקצאת 22 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר של 4.7 ש"ח למניה , ובסך כולל של כ-103 מיליון ש"ח.

מניות שיוקצו במסגרת ההנפקה הפרטיתיהוו כ5.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לאחר ההקצאה.

תמורת ההנפקה מיועדת לתמיכה בתוכניות ההתפתחות של החברה לשנה הקרובה וככל שהעסקה תושלם לפני ה-17.1.2019, צפויה המניה לעלות למדרגת שיעור אחזקות ציבור של 45% (לעומת 35% היום),מהלך אשר יוביל לביקושים מתעודות הסל וכפועל יוצא לשיפור בסחירות המניה.

החברה רואה בהשלמת מהלך זה הבעת אמון בחברה, הנהלתה והאסטרטגיה העסקית שהיא מובילה.

החברה נסחרת בשווי של כ- 1.8 מיליארד ₪ במדד ת"א 90 ו- 125.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים