סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

תקציב בנק ישראל לשנת 2019: נמוך בכ- 8% ויסתכם בכ- 1.2 מיליארד ש”ח

בין הגורמים לקיטון בתקציב: השלמת ההשקה לציבור של סדרת השטרות החדשה וסיום שיפוץ הבניין הראשי בירושלים

בנק ישראל מפרסם היום לציבור את עיקרי תכנית העבודה ואת התקציב לפעילותו המנהלית בשנת 2019.

התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2019 מסתכם ב-1,195 מיליון ₪. התקציב קטן בכ-8% ביחס לשנת 2018 בעיקר כתוצאה משני פרויקטים מרכזיים שיש להם השפעה בעלת אופי זמני על התקציב: תקציב שיפוץ הבניין הראשי בירושלים, אשר רובו המכריע הסתיים ואכלוסו מחדש נמצא בעיצומו בימים אלה, ותקציב הדפסת כסף נוכח השלמת ההשקה לציבור של סדרת השטרות החדשה ומעבר להנפקת שטרות ומעות שוטפת בשנת 2019.

להלן הסעיפים בהם נרשמו השינויים העיקריים בתקציב בנק ישראל לשנת 2019:

שיתוף נתוני אשראי –חוק נתוני אשראי התשע"ו-2016, מסמיך את בנק ישראל להקים ולנהל מערכת לאומית לשיתוף בנתוני אשראי. בשנת 2019 הוקצה תקציב של 166 מיליוני ₪ להמשך פרויקט הקמת המאגר, אשר השקתו לציבור צפויה השנה, בהתאם לנקבע בחוק. 

השקעות – תקציב ההשקעות יעמוד על 128 מיליוני שקלים, והוא קטן בעיקר לאור קצב התקדמותם של שני פרויקטים שאושרו בשנים קודמות: שיפוץ הבניין הראשי בירושלים, והקמת המרכז לטכנולוגיה וחירום. בנוסף מתוכננות מספר השקעות מרכזיות, מרביתן טכנולוגיות.

התייעלות תפעולית - תקציב הבנק לשנת 2019 מגלם התייעלות בהוצאות הבנק של 18% ביחס לתקציב שנה קודמת ושל לפחות 5% מתחזית הביצוע לשנת 2018. 

התקציב לשנים הבאות – תקציב ההרשאה להתחייב לשנים הבאות מסתכם ב-371 מיליון ₪, מתוכו 41% מיועד להתחייבויות עתידיות בהשקעות הבנק, ובעיקר להמשך הקמת המרכז לטכנולוגיה וחירום וה-Data Center חדש.

תקציב הפעילות המנהלית אינו כולל הכנסות והוצאות הנובעות מיישום כלים מוניטריים, מתן אשראי לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים, ניהול הנזילות במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ, וכדומה. הכנסות והוצאות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון הכספי של בנק ישראל ובדוח ניהול היתרות.הוסף תגובה
  1. 1. זה תקציב תפעולי ולא תקציב

    מאת: David123 | פורסם ב- 07/02/19 15:23

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים