סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

מדיקל קומפרשן: פארמוקן קיבלה אישור יק”ר לעמידה בתנאי אבטחה

החברה השלימה את כלל הדרישות לצורך קבלת הרישיון הסופי מהיק"ר לפעילות בתחום ריבוי וגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאסדרה החדשה

חברת פרמוקן המתמזגת לתוך מדיקל קומפרשן מודיעה היום כי קיבלה אישור מהיק"ר לפיו החברה עומדת בתנאי האבטחה הנאותים - תקן IMC- GSP , הנדרש לצורך פעילותה.

בהתאם לאסדרה החדשה, על מנת לעסוק בתחום הריבוי והגידול של קנאביס רפואי יש לעמוד בדרישות האבטחה כפיי שהוגדרו בהתאם לתקן IMC- GSP , זאת על מנת להבטיח את השמירה על חוות הגידול.

הקמת מערך אבטחה כאמור הינו תנאי לקבלת רישיון לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי, לרבות לפעילות ריבוי וגידול של צמח הקנאביס, ועמידה בדרישות האבטחה השוטפות הינו תנאי לשימור הרישיון .

אישור העמידה בתקן כאמור מצטרף לאישור שקבלה החברה בדבר עמידתה בתקן IMC- GSP הנדרש בהתאם לאסדרה החדשה, לצורך פעילות החברה בתחום הריבוי והגידול של קנאביס רפואי.

בכך למעשה החברה השלימה כלל הדרישות לצורך קבלת הרישיון הסופי מהיק"ר לפעילות בתחום ריבוי וגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאסדרה החדשה.

יצויין כי כפי שנמסר לחברה על ידי פארמוקן, פארמוקן הינה אחת מהחברות היחידות בעלות רישיון פעיל לריבוי וגידול קנאביס לשימוש רפואי בישראל על פי האסדרה הנוכחית, ואשר קיבלו אישור לעמידתן בתקנים IMC- GAP  ו IMC- GSP בהתאם לדרישות האסדרה החדשה.

פארמוקן פועלת לקבלת רישיון סופי לריבוי וגידול מהיק"ר לצורך עמידתה בדרישות האסדרה החדשה ולהערכתה תקבל את האישור הסופי מהיק"ר עד לסוף חודש פברואר 2019 ובכל מקרה לפני מועד כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה.

כפי שנמסר לחברה על ידי פארמוקן, משמעות קבלת אישור היק"ר כאמור הינו כי פארמוקן עומדת בתקינה הנדרשת במדינת ישראל תחת האסדרה החדשה בדבר ריבוי וגידול קנאביס רפואי. בהתאם תהייה פארמוקן רשאית למכור את תוצרי הריבוי (השתילים) לחוות גידול אחרות, את מוצריה (באמצעות בית מסחר) בהתאם לאסדרה החדשה, לבתי מרקחת בישראל , וכן תהייה רשאית למכור את תוצריה למפעלים העומדים בתקן  IMC - GMP לצורך ייצור מוצרים סופיים, להכנת פורמולציות ולניסויים קליניים.

בנוסף, פארמוקן תהייה רשאית לייצא את מוצריה, בהתאם להנחיות שיקבעו, כאשר יקבעו ההנחיות בדבר יצוא ממדינת ישראל.הוסף תגובה
  1. 1. מדיקל

    מאת: Gekko | פורסם ב- 17/02/19 16:10

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים