סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

סרגון: הרווח הנקי ב - 2018 היה 23 מיליון דולר; עלייה מ - 15.6 מיליון דולר אשתקד

הכנסות החברה בשנת 2018 הסתכמו ב - 344 מיליון דולר, גידול של 3.6% בהשוואה לשנת 2017

 סרגון נטוורקס מדווחת על שנה רביעית רצופה של גידול ברווח הנקי. החברה פרסמה את נתוני הרבעון הרביעי לשנת 2018 וכן את תוצאות השנה כולה:

באשר לרבעון הרביעי של השנה:

הכנסות – 85.7 מיליון דולר, ירידה של 1.1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2017 וירידה של 0.9% בהשוואה לרבעון השלישי של 2018.

שיעור הרווח הגולמי – 34.4% בהשוואה ל- 33.6% ברבעון הרביעי של 2017 ו- 35.0% ברבעון השלישי של 2018.

רווח תפעולי – 6.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 7.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017 ו- 7.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018.

רווח נקי – 11.6 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2018. 7.2 מיליון דולר מהרווח הנקי מיוחסים לנכס מס נדחה המשקף ניצול חזוי של הפסדים מועברים משנים קודמות (NOLs). הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב– 7.2 מיליון דולר, או 9 סנט למניה בדילול מלא. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב– 6.2 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי היה 34.7%, הרווח התפעולי הסתכם ב- 6.8 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב- 5.0 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא. להתאמה בין התוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס Non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

מזומנים ושווי מזומנים – 35.6 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2018, בהשוואה ל- 41.3 מיליון דולר ב- 30 בספטמבר 2018.

באשר לשנת 2018 כולה:

הכנסות – 343.9 מיליון דולר, גידול של 3.6% בהשוואה ל-2017.

שיעור הרווח הגולמי – 33.8% בהשוואה ל-32.3% ב-2017.

רווח תפעולי – 26.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 23.1 מיליון דולר ב-2017.

רווח נקי – 23.0 מיליון דולר, או 28 סנט למניה בדילול מלא. 7.2 מיליון דולר מהרווח הנקי מיוחסים לנכס מס נדחה המשקף ניצול חזוי של הפסדים מועברים משנים קודמות (NOLs). הרווח הנקי ב-2017 הסתכם ב-15.6 מיליון דולר, או 19 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי היה 33.9%, הרווח התפעולי הסתכם ב- 27.9 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב- 17.5 מיליון דולר, או 22 סנט למניה בדילול מלא. להתאמה בין התוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס Non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

"תוצאות הרבעון הרביעי מבטאות סיום חזק לשנה, עם הכנסות, רווחיות גולמית ורווח נקי מעבר לציפיות שלנו", אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון. "עמדנו ביעד המרכזי שלנו לגידול ברווח הנקי ב-2018, זו השנה הרביעית ברציפות. בנוסף, אנו מציבים כיעד השגת שנה חמישית ברציפות לגידול ברווח הנקי על בסיס non-GAAP ב-2019, זאת למרות שהרבעון הראשון צפוי להיות מושפע מעונתיות ומתזמון הזמנות והכרה בהכנסות בגינן. אנו ממשיכים לזהות פעילות גוברת מצד לקוחות במרבית האזורים הגיאוגרפיים הודות להרחבות נמשכות של רשתות 4G באזורים מסוימים ותחילת המעבר לרשתות 5G באזורים אחרים. כדי לסייע ללקוחותינו לעמוד באתגרים שלהם, אנו מציעים, באופן קבוע, יכולות נרחבות על גבי פלטפורמות קיימות וחדשות, ובו בזמן ממשיכים להשקיע באופן משמעותי בטכנולוגיית הדור הבא שלנו".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים