סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

חברת תפרון חתמה על הסכם קיבוצי עם ההסתדרות וועד העובדים

ההסכם מעגן תוספת שכר חד פעמית לעובדים בשיעור של 2.5% וקובע זכאות של העובדים לתוספת ותק

חברת תפרון מדווחת כעת כי חתמה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועם ועד העובדים בחברה.

ההסכם חל על עובדי מחלקות ייצור, פיתוח, אחזקה וטכני של החברה. ההסכם מעגן תוספת שכר חד פעמית לעובדים בשיעור של 2.5%, אשר משולמת החל מחודש אוקטובר 2018.

בנוסף, ההסכם קובע זכאות של העובדים לתוספת ותק, אשר תשולם לעובדים המועסקים בחברה לפחות 5 שנים ועד מעל 16 שנים בשיעור מדורג של 0.5% ועד 3.5% שאינו במצטבר. תוספת הותק תשולם החל מיום 1 בינואר 2020.

ההסכם מסדיר את אשר נהוג בחברה בכל הנוגע לביטוח פנסיוני לרבות הסדרה של רכיבי שכר פנסיוני, פיצויי פיטורין, ימי חופשה, ימי מחלה, תנאי עבודה נלווים אחרים, נהלים וכללי התנהגות. כמו כן, ההסכם מסדיר את הליכי הפיטורים של העובדים, ככל שיהיו.

העובדים יהיו זכאים, כל אחד, למענק חתימה על ההסכם בסך של 1,000 ש"ח.

ההסכם מבטיח בתקופת ההסכם, שקט תעשייתי בכל הנוגע לנושאים שהוסדרו בהסכם. תקופת ההסכם הינה לשלוש שנים ממועד חתימתו, כאשר לחברה יש את האופציה להאריכו בשנה אחת נוספת כנגד תוספת שכר חד פעמית בשיעור של 2.5% לעובדים.

להערכת החברה, אומדן הגידול בעלות הכוללת של הוצאות כח אדם בחברה לשנת 2019, על בסיס נתוני
כח האדם במועד חתימת ההסכם (מורכב מעלות מענקי החתימה בלבד, שכן ההעלאה החד פעמית של
2.5% שולמה בשנת 2018 ,כאמור לעיל) עומד על כ - 40,000 דולר ארה"ב, ולשנת 2020 ועד לתום תקופת ההסכם, כ- 110,000 אלפי דולר ארה"ב.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים