סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

שלמה נדל”ן מקבוצת שלמה מכרה לקבוצת רוגובין זכויות מקרקעין בקריית אריה

הקרקע בשטח של כ-15 דונם ולקבוצת רוגובין כ 50% מהזכויות בקרקע

שלמה נדל"ן מקבוצת שלמה מדווחת כי מכרה לקבוצת רוגובין כ-50% מהזכויות בקרקע בשטח של כ-15 דונם, בקריית אריה, פתח תקווה בתמורה לסך של כ-46 מיליון ש"ח

בכוונת השותפות- שלמה נדל"ן וקבוצת רוגובין לפעול לתכנון וייזום משותף של מתחם תעסוקה ומשרדים, לצורך השכרתו כנכס מניב בבעלות משותפת של החברות.

שלמה נדל"ן, החלה בעבודות חפירה ודיפון בנכס והיא פועלת לקבלת היתר בנייה להקמת מבנים בשטח עילי של כ- 41 אלף מ"ר המיועד בעיקרו למשרדים.

בנוסף, בכוונת השותפות לפעול לקבלת זכויות בנייה נוספות בנכס בשטח של לא פחות מ-80 אלף מ"ר.

כתוצאה ממכירת הזכויות בנכס, צפויה ש.י.ר שלמה נדל"ן לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון רווח מעליית ערך (לאחר השפעת הוצאות מסים נדחים) בסך של כ-12 מיליון ש"ח.

ישראל רייף, יו"ר שלמה נדל"ן ציין: "אנו שמחים מאוד על ההזדמנות לשתף פעולה עם קבוצת רוגובין. העסקה הינה עסקה חשובה ומשמעותית מבחינתנו והינה חלק מאסטרטגייה של החברה להשבחה וייזום של נכסים והשכרתם לצדדים שלישיים. שלמה נדל"ן פעלה לשינוי התב"ע החלה על הנכס מתעשייה לתעסוקה ומשרדים ותמשיך לפעול יחד עם קבוצת רוגובין על מנת ליזום את הנכס כנכס מניב. הנכס כמובן עונה על כלל הקריטריונים הנדרשים במסגרת האסטרטגיה של שלמה נדל"ן: מיקום טוב מאוד בעיר מרכזית, נגישות לנתיבי תנועה עיקריים ולתחבורה ציבורית, באזור מתפתח מאוד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים