סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות נדל”ן

אספן גרופ ויובלים יקימו בנייני משרדים ומסחר בנס ציונה

תמורת העסקה הכוללת שישלמו החברה ויובלים הינה כ-28.8 מיליון ₪; העלויות הכוללות של הפרויקט מוערכות בכ-215 מיליון ₪

חברת אספן גרופ מדווחת היום כי התקשרה בשני הסכמי רכישה והסכם קומבינציה עם חברת "יובלים", להקמת שני בנייני משרדים ומסחר בהיקף של 23 אלף מטר ובעלויות בהיקף כולל של כ-215 מיליון ₪.

תמורת העסקה הכוללת שישלמו החברה ויובלים הינה כ-28.8 מיליון ש"ח (חלק החברה הינו 50%), מתוכם סך של כ-23.8 מיליון ש"ח בגין רכישת הקרקעות אשר ישולמו למוכרים והוצאות עסקה בסך של כ-5 מיליוני ש"ח, הכוללים, בין היתר, את עלות סיחור האופציה לרכישת הקרקעות וכן החזר בגין תשלומים ששולמו לצורך קידום הפרויקט עד כה.

התמורה תשולם למוכרים בתשלומים - סך של כ-4.7 מיליוני ₪  שולמו במועד חתימת ההסכם וסך של כ-19.1 מיליון ש"ח ישולמו בתוך 90 ימים לאחר חתימת ההסכם.

חלק החברה בתמורה ימומן בשלב זה ממקורותיה העצמיים של החברה ובהמשך בכוונת החברה לפעול לקבלת מימון ממוסד בנקאי. מובהר כי, טרם נחתם הסכם מימון ולא ניתן להעריך בשלב זה אם ומתי ייחתם הסכם מימון כאמור.

החברה ויובלים יישאו במס רכישה בסך של כ-1.4 מיליוני ש"ח, בחלקים שווים, בגין הסכמי הרכישה וסכום נוסף שטרם נקבע בגין עסקת הקומבינציה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים