סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי: ”הגורמים הבסיסיים של המשק ממשיכים לתמוך בעוצמתו ארוכת הטווח של השקל”

נתוני המדד המשולב מצביעים על האטה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית ברבעון השני של 2019

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל בפמן אומרים הכלכלנים כי היקף ההשקעות הישירות במשק על ידי זרים (FDI) בחמשת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-מאי) הסתכם בכ-14 מיליארד דולר במונחים שנתיים.

נראה כי בהמשך למגמה בשנתיים האחרונות, גם שנת 2019 עשויה להסתכם בעודף של השקעות ישירות נכנסות נטו (תנועות נכנסות פחות יוצאות). מנגד, ההשקעות הפיננסיות הנכנסות נטו (תנועות נכנסות פחות יוצאות) משקפות עד כה יציאה של השקעות נטו, אם כי, בהיקף מעט מתון יותר בהשוואה לשנה שעברה.

נתון זה, אשר מצביע על אמון המשקיעים הזרים בכלכלת ישראל מהווה גורם אשר תומך בעוצמתו ארוכת הטווח של השקל.

ישנם גורמים נוספים אשר תומכים בכך, בהם עודף של כ-3% תוצר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנים הקרובות, אשר נתמך בעודף גדול ומתמשך בחשבון השירותים, זאת על אף הגירעון העמוק בחשבון הסחורות. גורם נוסף שעשוי לתמוך בהמשך התחזקות השקל הינו הקדמת התוואי הצפוי של צמצום של פער הריבית ארה"ב-ישראל.

במבט כולל, השקל צפוי לשמור על עוצמתו גם בשנים הקרובות, התפתחות אשר צפויה להקשות על חזרת האינפלציה למרכז יעד יציבות המחירים ולפיכך גם על העלאה משמעותית של ריבית בנק ישראל.

נתוני בנק ישראל מלמדים כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש יוני 2019 בכ-0.23% לעומת החודש הקודם. מדובר בשיעור עלייה גבוה מזה של חודש מאי, אשר היה נמוך במיוחד (0.14%), ודומה לזה של החודשים פברואר-אפריל (0.25% בממוצע). עם זאת, יש לציין שמדובר בקצב עלייה חודשי מתון ביחס לממוצע ארוך הטווח. 

הרכיבים העיקריים שתרמו לעליית המדד המשולב ביוני, הם: יבוא מוצרי צריכה, יבוא תשומות לייצור ויצוא סחורות. מנגד, מדדי הפדיון של ענפי המסחר והשירותים וכן הייצור התעשייתי (מאי) מיתנו מעט את קצב הצמיחה.

בחינה של הנתונים הרבעוניים מעלה שברביע השני של 2019 חלה האטה בקצב הצמיחה של המדד המשולב לכ-2.6% (במונחים שנתיים), זאת לעומת קצבי צמיחה של בין 3.3%-3.8% בשלושת הרביעים הקודמים (ראה/י תרשים). בהקשר זה, נציין כי עיקר ההאטה בקצב הגידול של המדד המשולב ברביע השני חלה על רקע ירידות חדות יחסית בסעיפים: התחלות בנייה (ברביע הראשון), יצוא סחורות ויבוא מוצרי צריכה (לאחר הגידול החד ביבוא מוצרים בני-קיימא ברביע הקודם).

לסיכום, אנו מעריכים כי נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השני של השנה, שעתידים להתפרסם במהלך החודש הבא (18.8.19 – בסמוך להחלטת הריבית הקרובה ב-28.8.19), יצביעו על צמיחה בקצב איטי יותר בהשוואה לרביעים קודמים. זאת, לאור המתאם החיובי הגבוה בין שיעורי הצמיחה של המדד המשולב לבין שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי. 

תמונה דומה – דהיינו האטה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית במשק המקומי – מתקבלת גם מבחינה של אינדיקטורים נוספים לפעילות ברביע השני של 2019 עד כה, ובהם: התרחבות הגירעון המסחרי, נתוני תעסוקה חלשים יותר, אינדיקציה להתמתנות בקצב הצריכה הפרטית ועוד. 

במידה שהערכתנו לצמיחה ברביע השני אכן תתממש, לצד האינדיקטורים הנוספים שצוינו, כל אלה מהווים גורמים אשר אינם תומכים בהעלאת ריבית מצד הוועדה המוניטארית של בנק ישראל בישיבה הקרובה.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים