סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות וול סטריט ושווקי העולם

פואמיקס גייסה 64 מיליון דולר

50 מיליון דולר גויסו בהלוואה ו-14 מיליון דולר נוספים בהנפקת מניות רגילות של החברה

פואמיקס פרמצבטיקה (NASDAQ: FOMX), חברת פרמצבטיקה המתמחה בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עור על בסיס פלטפורמת קצף, הודיעה היום על גיוס של עד 64 מיליון דולר מגופי ההשקעה Perceptive Advisors ו- Orbimed.

הגיוס כולל הסכם הלוואה בהיקף של עד 50 מיליון דולר, כאשר 15 מיליון דולר יתקבלו מידית עם התקיימותם של מספר תנאי סגירה, 20 מיליון דולר יתקבלו עם עמידת החברה במספר אבני דרך רגולטוריות ו-15 מיליון דולר יתקבלו בהתאם לעמידת החברה במספר יעדי הכנסות. בנוסף, החברה קיבלה 14 מיליון דולר מ- Perceptive Advisorsבאמצעות הנפקה של מניות רגילות של החברה.

כספי הגיוס צפויים לשמש את פואמיקס להגשת בקשה ל-FDA לרישום תרופה חדשה (NDA) עבור מוצר ה-FMX103 לטיפול ברוזציאה, וכן, ובאם יתקבל אישור ה-FDA, לממן את השקתן המסחרית של תרופת ה-FMX101 לטיפול באקנה בדרגה בינונית עד חמורה וה-FMX103, כמו גם לצרכי הון חוזר ולצרכים עסקיים שוטפים.

ה-FDA קבע את ה-20 באוקטובר השנה כ-PDUFA, מועד בו תתקבל תגובה בנוגע לבקשה לאישור ה-FMX101, ופואמיקס מצויה בשלבים האחרונים של היערכות להגשת הבקשה לאישור תרופה חדשה (NDA) עבור FMX103.

"Perceptive Advisors ו- Orbimed הם בעלי המניות הגדולים שלנו ואנו אסירי תודה על תמיכתם המתמשכת של גופי השקעה מובילים (top-tier) אלו המתמחים בהשקעות בתחומי הרפואה", ציין דיוויד דומזלסקי, מנכ"ל פואמיקס.

"עם הפיכתה של פואמיקס לחברה בעלת אינטגרציה מסחרית מלאה, חשוב שלחברה יהיו את מקורות המימון הנדרשים לשם כך. ביחד עם מצבת המזומן הנוכחי שלנו, אנו מאמינים כי השקעות ראשוניות אלו, לצד הגישה להון עתידי, המתאפשר באמצעות עסקאות אלו, יאפשרו לנו לממן את ההשקות המסחריות של ה-FMX101 ו-FMX103, בכפוף לאישור ה-FDA".

בהתאם להסכם ההלוואה בין פואמיקס ל-Perceptive Advisors ואורבימד, לא נדרשת החברה להחזרת קרן ההלוואה עד חודש יולי 2023.

כחלק מהסכם ההלוואה, פואמיקס תקצה ל-Perceptice Advisors ואורבימד כתבי אופציות לרכישת עד 1.1 מיליון מניות רגילות שלה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר מימוש של 2.09 דולר למניה, אשר מייצג את המחיר הממוצע ב-5 ימי המסחר האחרונים לפני מועד הסגירה.

בנוסף, ב-29 ביולי 2019, פואמיקס חתמה על הסכם רכישת ניירות ערך עם Perceptive Advisors, לפיו הסכימה החברה להנפיק ולמכור במסגרת הנפקה סך של 6.5 מיליון מניות רגילות של החברה, בערך של 0.16 שקלים למניה, במחיר רכישה השווה ל-2.14 דולר למניה, המייצג את מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר האחרון לפני החתימה על ההסכם, בתמורה לסך של 14 מיליון דולר, לפני הוצאות הנפקה. ההנפקה ומכירת המניות צפויות להיסגר ב-31 ביולי, בכפוף למספר תנאי סגירה.

בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, המניות הוצעו על בסיס טופס רישום אשר הוגש לבורסה ב-2 באפריל, 2018 ונכנס לתוקפו ב-12 באפריל, 2018. 

Perceptive Advisors הסכימה לתקופת חסימה של 60 יום ממועד ההסכם, כשבמהלך התקופה היא לא תמכור מניות או תפעל לקידום עסקאות בניירות ערך נגזרים למניות פואמיקס וכן תתן גילוי באופן פומבי לכוונה לבצע מהלכים שכאלה ללא הסכמה מוקדמת ובכתב מצד החברה.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים