סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

קצב צמיחת המשק ברבעון השני ירד לטווח של 1%-2%

לאחר הצמיחה החזקה ברבעון הקודם, ברבעון השני צפויה התמתנות משמעותית בגידול בצריכה הפרטית; מסתמנת החלשות בגידול בתעסוקה ברבעון השני

הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם היום את תחזית הצמיחה לרבעון השני. התחזית ניתנת על סמך ניתוח התפתחויות ברכיבי התוצר הנערך על בסיס הנתונים החודשיים הזמינים (nowcasting). הערכה המתבססת על הנתונים הקיימים צופה כי קצב הצמיחה ברבעון השני יעמוד בטווח של 1%-2%. הצמיחה במחצית הראשונה עומדת על כ-3.2-3.4 אחוזים.

ברבעון הראשון של שנת 2019 נרשמה צמיחה גבוהה בשיעור של 5% בקצב שנתי, המשקפת בין השאר הקדמת יבוא של כלי רכב. הסטת היבוא נבעה משינוי מבנה המס הירוק באפריל 2019. לפי חישובנו, הקדמת היבוא גרעה כ-1.5 נקודות אחוז מהצמיחה ברבעון השני. מבחינת הקדמת יבוא מכוניות, הרבעון הנוכחי דומה לרבעון הראשון של שנת 2017 בו נרשמה צמיחה של 0.8%.

הסביבה העולמית אופיינה בהתמתנות מסוימת בקצב הצמיחה. בארה"ב נרשמה ברבעון השני צמיחה בשיעור 2.1% ובסין 6.2% - שיעור נמוך ביחס לעבר. הורדת הריבית של הפד מאזנת בין אבטלה שעודנה נמוכה מאוד אל מול אינפלציה מתונה וציפיות השווקים. בתוך כך בולטים שני סיכונים להמשך הצמיחה: מלחמת הסחר שבין ארה"ב לסין והאפשרות של יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ללא הסכם סחר באוקטובר הקרוב. גורמים אלה משפיעים גם על הפעילות הכלכלית בישראל.

לאחר הצמיחה החזקה ברבעון הקודם, ברבעון השני צפויה התמתנות משמעותית בגידול בצריכה הפרטית. החולשה העיקרית ברכיב זה היא במוצרי צריכה בני-קיימא בעקבות הירידה החדה ביבוא כלי רכב שמהווה תיקון לרבעון הקודם. 

כזכור, בעקבות עדכון נוסחת מס קניה באפריל 2019, הקדימו הלקוחות את רכישות כלי הרכב לרבעון הראשון. תופעה מעין זו של הקדמת רכישות עקב עדכון המס ארעה לאחרונה ברבעון האחרון של 2016, העלתה את הצריכה ברבעון זה והובילה להתכווצות ברבעון שלאחריו.

מנגד, בסעיף הצריכה השוטפת נרשמה עלייה ניכרת לעומת הרבעון הקודם, בעיקר ביבוא מוצרי צריכה שוטפת בשיעור של (2.7%), במכירות ברשתות השיווק (2.7%) וברכישות בכרטיסי האשראי (2.4%). בסך הכולל הצריכה הפרטית צפויה להתרחב ברבעון השני בשיעור מתון ולהביא לתרומה של 0.15% לקצב הצמיחה ברבעון.

הצריכה הציבורית ברבעון השני צפויה להתרחב בשיעור מתון בהמשך לגידול דומה ברבעון הקודם. התמורות בצריכה הציבורית מושפעות משלושה גורמים עיקריים. גורם אחד הוא המשך הגידול בתעסוקה במגזר הציבורי. גורם שני הוא עלייה מתונה בהוצאות המשרדים בהשוואה לגידול הממוצע ברבעונים מקבילים בשנים האחרונות.

גורם שלישי הוא הגידול ביבוא הביטחוני שברבעון הקודם היה נמוך במיוחד עקב חוסר הסכמה בין רשות המיסים לבין צה"ל על אופן תשלום המע"מ על היבוא. הגידול בצריכה הציבורית צפוי לעמוד על שיעור של 0.6% בקצב שנתי.

רכיב ההשקעות נחלש ברבעון השני ביחס לרבעון הראשון עקב שני גורמים. גורם אחד הוא הירידה ביבוא המכוניות בה עסקנו בהרחבה בהתייחס לרכיב הצריכה הפרטית. יבוא המכוניות רלוונטי גם לרכיב ההשקעות בעיקר עקב הרכישות של חברות הליסינג.

 גורם שני הוא הירידה בהתחלות הבנייה, אולם, עקב הזמן הארוך שנדרש לתכנון ובנייה, לא ניתן להצביע על שינוי מגמה בענף הבנייה על סמך נתון רבעוני בודד.

מנגד, יש לציין לחיוב עלייה של כ-2.7% בהשקעות במכונות וציוד ברבעון השני. נתון זה מהווה אינדיקטור מוצלח יותר למצב ההשקעות במשק, משני הגורמים שהוזכרו לעיל. בסך הכל, ההיחלשות ברכיב ההשקעות מסתכמת לשיעור שלילי של 1.8% בקצב שנתי ולתרומה שלילית של 0.4% לקצב הצמיחה ברבעון.

לעומת הרבעון הקודם, ברבעון השני נרשמה ירידה ברכיב היצוא. יצוא הסחורות במונחים דולריים ירד בשיעור חד בעיקר בשל יצוא נמוך של תרופות, כימיקלים ויהלומים. זאת לעומת הרבעון הקודם, בו עלה יצוא הסחורות בשיעור דומה. את הירידה הזו ניתן להסביר, לפחות באופן חלקי, על ידי הוזלה במדד מחירי הסחורות העולמיות ((CRB ב-2.5%.

ירידה זו ביצוא תואמת את הקיפאון ששורר בסחר העולמי מתחילת השנה. בנוגע ליצוא השירותים, אומרים כלכלני האוצר כי "הנתונים החלקיים שבידינו מעלים כי נמשכת המגמה החיובית של גידול בסעיף זה". בסך הכולל היצוא צפוי להיחלש ברבעון השני ולהביא לתרומה שלילית של 3% לקצב הצמיחה ברבעון.

שוק העבודה ממשיך להימצא בתעסוקה מלאה, אך ישנם סימני אזהרה. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה רשם ירידה קלה הוא עומד על 63.5%. העליה בשיעור האבטלה בחודש יוני (4.1%) תואמת את הנתונים החלקיים לגבי יצירת משרות. בתוך כך יודגש כי הנתון לגבי חודש יוני הוא חלש בהשוואה לשאר החודשים ברבעון השני.

מכיוון שהנתונים החודשיים הינם תנודתיים, ייתכנו עדכונים לאחור, אך בסה"כ מסתמנת החלשות בגידול בתעסוקה ברבעון השני. בחינת ההתפלגות של קצב יצירת המשרות בחודש אפריל מעלה כי הוא הובל על ידי המגזר הציבורי. במקביל לכך השכר במשק ממשיך להתרחב.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים