סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

תנופורט צפויה לרשום שערוך הוני בסך 10 מיליון שקל בדוחות רבעון השני

החברה קבלה מהמועצה האזורית "לב השרון" אישור למתן היתר לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים בנכס הסמוך לתל מונד

חברת הנדל"ן תנופורט מדווחת על הצפת ערך משמעותית, לפיה קיבלה את אישורה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה האזורית "לב השרון" למתן היתר לשימוש חורג למטרת אחסנה ומלאכה לנכס מהותי שבבעלותה הסמוך לתל מונד. ההיתר ניתן לתקופה של 5 שנים, כאשר ההיתר ניתן בכפוף לעמידה בדרישות להיתר שנקבעו בהחלטת הוועדה.

תנופורט מעריכה, כי בעקבות קבלת האישור למתן ההיתר לשימוש החורג כאמור, השווי של הנכס צפוי לעלות באופן משמעותי, בשיעור של כ-30%-35% משווי הנכס, כאשר שוויו ההוגן נכון ליום 31.3.19 עמד על כ-31 מיליון שקל. כתוצאה מכך, מעריכה החברה כי תרשום במהלך הדוחות הכספיים ליום 30.6.19 רווח של כ-10 מיליון שקל בגין שערוך הנכס. רווחי השערוך נובעים בעיקר מקבלת האישור לשימוש החורג בנכס, שינוי בשיעורי ההיוון ושינוי בדמי השכירות הראויים בנכס בתקופת השימוש החורג ולאחריה.

דיווח זה מצטרף להיתר נוסף לו זכתה החברה, מיום 22 ביולי 2019 – עם קבלת אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה האזורית גזר למתן היתר לשימוש למסחר ב"מתחם בילו" שבבעלותה. ההיתר ניתן לתקופה של 3 שנים, וזאת, בין היתר, לאור הכללתו של הנכס בתכנית הכוללנית של המועצה כאזור המיועד לפיתוח מסחר ותעסוקה.

כידן דהרי, מנכ"ל תנופורט: "אנו שמחים ומודים על החלטת המועצה לאפשר את שימושו של הנכס למטרת אחסנה ומלאכה. קבלת ההיתר מהווה מהלך של השבחה מהותי לנכס מהותי זה של תנופורט, ואנו צופים לו עתה עליית שווי משמעותית. במקביל, אנו ממשיכים לפעול, הן להשבחת נכסים נוספים והן לאיתור הזדמנויות רכישה של נכסים נוספים על ידי החברה".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים