סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אקסלנז מקטינה את ההפסד הרבעוני ל 222 אלף דולר והמניה עולה 4%

הרווח התפעולי EBITDA מתואם הסתכם ברבעון השני לשנת 2019 בכ-232 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי EBITDA בסך 733 אלף דולר ברבעון המקביל

חברת אקסלנז ביוסיינס, המפתחת ומשווקת מכשור רפואי ייחודי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019.

ההכנסות ברבעון השני לשנת 2019 עלו בכ-12.5% והסתכמו בכ-3.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2019 עלו בכ-8% והסתכמו בכ-7.2 מיליון דולר בהשוואה לכ-6.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 גדל בכ-42% לכ-1.8 מיליון דולר (שיעור של 46.2% מהמכירות) בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר (שיעור של 36.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מגידול במכירות, סיום הפחתת הנכס הבלתי מוחשי בתום שנת 2018 וכן מקיטון בעלויות השילוח. הגידול בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו מהתייעלות בשרשרת האספקה, מסיום הפחתת הנכס הבלתי מוחשי בתום שנת 2018, וכן מקיטון בשיעור ההוצאות הקבועות בעלות המכר מסך המכירות בתקופה. הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2019 צמח בכ-54% לכ-3.5 מיליון דולר (שיעור של 49.4% מהמכירות) בהשוואה לכ-2.3 מיליון דולר (שיעור של 34.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-425 אלף דולר בהשוואה לכ-1,013 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המחקר והפיתוח במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בכ-1,135 אלף דולר בהשוואה ל-1,937 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מסיום ניסויים קליניים וצמצום פעילות החברה בתחום הכבד.

הוצאות המכירה והשיווק ברבעון השני לשנת 2019 היו 875 אלפי דולר לעומת הוצאות מכירה ושיווק בסך 821 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המכירה והשיווק ברבעון השני לשנת 2019 היוו כ-23% מסך מכירותיה של החברה לעומת כ-24% בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המכירה והשיווק במחצית הראשונה לשנת 2019 היו 1,687 אלפי דולר לעומת הוצאות מכירה ושיווק בסך 1,524 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המכירה והשיווק בחציון הראשון לשנת 2019 ולשנת 2018 היוו כ-23% מסך מכירותיה של החברה. התמקדות החברה במכירה ללקוחות גדולים בתחום המעבדות והגידול בסך המכירות שהחברה צופה בשנים הקרובות צפויים להביא, להערכת החברה, להקטנה ביחס בין הוצאות המכירה והשיווק לסך המכירות.

הוצאות ההנהלה וכלליות ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו בכ-443 אלף דולר, לעומת כ-671 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות ההנהלה וכלליות במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכמו בכ-964 אלף דולר, לעומת כ-1,211 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון בין התקופות מיוחס לתשלום מבוסס מניות.

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-96 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-1,263 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-161 אלף דולר בהשוואה להפסד תפעולי של כ-2,294 אלף דולר במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי EBITDA מתואם (המנטרל פחת, השפעות חשבונאיות והוצאה/החזר בגין PDUFA) הסתכם ברבעון השני לשנת 2019 בכ-232 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי EBITDA בסך 733 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי EBITDA מתואם במחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם ב-398 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי EBITDA מתואם בסך כ-1,444 אלף דולר במחצית המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל של החברה לרבעון השני לשנת 2019, הסתכם בכ-222 אלפי דולר, לעומת הפסד בסך של כ- 1,103 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל של החברה לחציון הראשון לשנת 2019, הסתכם בכ-888 אלפי דולר, לעומת הפסד בסך של כ- 1,977 אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

רפי ורנר, מנכ"ל אקסלנז ביוסיינס, מסר: "בהתאם לתחזית שפרסמנו בדבר תזרים חיובי מפעילות שוטפת עד סוף השנה, אני גאה על כך שהחברה הגיעה כבר ברבעון השני ליעד חשוב זה. כמו כן, ברבעון החולף הצגנו לראשונה רווח תפעולי תוך שיפור ניכר בשיעור הרווח הגולמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד ואנו צופים שיפור נוסף בשיעור הרווח הגולמי בעתיד. אנחנו מתמקדים בשתי טריטוריות המהוות מנועי צמיחה משמעותיים בתחום ה-H. pylori בשנים הבאות: בארה"ב המשך הגידול במכירות לשוק המעבדות ובסין, השוק הגדול ביותר בעולם לבדיקות H. pylori, התחלת מכירות מערכת ה BreathID® Hp Lab-ברבעון הרביעי של שנה זו. במקביל, אנו פועלים להגשת בקשה ראשונה שלנו לאישור שיווק בארה"ב (PMA) בתחום הכבד על סמך תוצאות ניסויים שכבר הסתיימו. אנו מעריכים כי הדרישה למוצרי אבחון וניטור של מחלות כבד לא פולשניות תגדל במידה משמעותית ובהתאם עשויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה ועסקיה".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים