סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

סרגון מדווחת על ירידה בהכנסות וברווח הנקי ברבעון השני

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב- 73 מיליון דולר, ירידה של 17.4% בהשוואה לרבעון המקביל; הרווח הנקי הסתכם ב- 0.8 מיליון דולר לעומת 3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל

סרגון נטוורקס מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019. הכנסות הסתכמו ב- 73.0 מיליון דולר, ירידה של 17.4% בהשוואה לרבעון השני של 2018 ועלייה של 5.5% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019.

שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב- 36.1% בהשוואה ל- 32.5% ברבעון השני של 2018 ו- 35.6% ברבעון הראשון של 2019.

רווח תפעולי  הסתכם ב- 4.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 6.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ו- 3.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

רווח נקי הסתכם ב- 0.8 מיליון דולר, או 1 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2019, בהשוואה ל- 3.2 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2018. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-0.8 מיליון דולר, או 1 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי היה 36.1%, הרווח התפעולי הסתכם ב- 4.8 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב- 2.5 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא. להתאמה בין התוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס Non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

מזומנים ושווי מזומנים – 29.0 מיליון דולר נכון ל- 30 ביוני 2019, בהשוואה ל- 29.8 מיליון דולר ב- 31 במרץ 2019.

עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון: "צמיחה במספר אזורים גיאוגרפיים באה לידי ביטוי בגידול בהכנסות במהלך הרבעון השני בהשוואה לרבעון הקודם, למרות שרמת ההכנסות הכוללת המשיכה לשקף את העיכוב בקבלת הזמנות מלקוחותינו בהודו.

"אנו שמחים לדווח שבמהלך הרבעון השני התווספו לנו מספר זכיות עבור רשתות 5G בצפון אמריקה, אירופה ואסיה פסיפיק אשר אנו מצפים כי יחלו לתרום להכנסות החברה במהלך המחצית השנייה של השנה הבאה.

"בניכוי הודו, ההכנסות מאזורים גיאוגרפיים אחרים גדלו משמעותית במחצית הראשונה של 2019 בהשוואה למחצית הראשונה של 2018, ואנו צופים כי מגמה זו תימשך. במבט אל עבר המחצית השנייה של 2019, כעת נראה כי ההכנסות שלנו מהודו לא זו בלבד שתושפענה מעיכוב בהזמנות, אלא אף מההאטה בקצב פריסת הרשתות, דבר שימנע מאתנו לעמוד ביעד שלנו לרווח נקי, כך שהרווח הנקי ל-2019 יהיה נמוך יותר בהשוואה לזה ב-2018".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים