סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

דוחות או.פי.סי אנרגיה: קיפאון בהכנסות, הרווח הנקי צנח

הרווח הנקי צנח בכ- 70% והסתכם ב- 224 אלף שקל לעומת רווח של 834 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד

חברת OPC אנרגיה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2019. הכנסות החברה עלו ברבעון לכ-304.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-301.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-224 אלף שקל, בהשוואה לסך של כ-834 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDA של החברה ברבעון הסתכם בכ-63.5 מיליון שקל, לעומת סך של כ-64.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכון ליום -30 ביוני 2019, לחברה (סולו) מזומנים, פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים בהיקף של כ-396 מיליון שקל, המיועדים ברובם להשקעה בפרויקטים חדשים. הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-865.6 מיליון שקל (כ-789.7 מיוחס לבעלי המניות).היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים