סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

בראק אן.וי מסכמת רבעון עם ירידה בהכנסות וברווח הנקי

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 7.8 מ’ אירו, לעומת רווח של כ – 22.6 מ’ אירו ברבעון אשתקד; החברה רשמה ירידה של כ- 3% בהכנסות מהשכרת נכסים

חברת הנדל"ן בראק אן.וי דיווחה על תוצאותיה העסקיות לרבעון השני של שנת 2019. סך הכנסות החברה מהשכרת נכסים קטנו ברבעון השני של שנת 2019 בכ-3% לכ-19.1 מיליון אירו, בהשוואה לכ-19.7 מיליון אירו ברבעון השני של שנת 2018, הקיטון נובע בעיקר ממכירת הנכסים שבוצעה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 7.8 מ’ אירו, לעומת רווח של כ – 22.6 מ’ אירו ברבעון אשתקד.

צמיחת שכר הדירה בתחום הנדל"ן המניב למגורים ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמה בכ-2.6% בשכ"ד מנכסים זהים, גידול של כ-3.0% משכ"ד מנכסים זהים לאחר התאמת שיעורי תפוסה, לעומת הרבעון המקביל בשנת 2018. שכ"ד בהשכרות חדשות בשוק המגורים גבוה בכ- 18% משכ"ד הממוצע.

ה- FFO (מהפעילות המניבה בלבד, לא כולל הרווח מפעילות היזום) הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 בכ-8 מיליון אירו, ובכ-31.2 מיליון אירו, במונחים שנתיים.

שיעור הריבית הממוצעת בהלוואות הבנקאיות עומד על כ- 1.72% (במח"מ של 4.4 שנים).  

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ-694.1 מ’ אירו, ה-EPRA NAV, נכון ל-30.06.2019 כ-800.4 מיליון אירו.

מבחינת נזילות, יתרת המזומנים (מאוחד) ליום 30 ביוני, 2019 הסתכמה לסך של כ-98.9 מ’ אירו, סך של כ64.7 מ’ אירו שולם בתחילת יולי לבעלי מניות שאינן מקנות שליטה עבור רכישת זכויותיהן במיזמים משותפים.

נכון ליום 30.6.2019 יחס LTV (חוב נטו לסך הנדל"ן) הינו כ- 43.8%.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים