סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

דמרי – הרווח הנקי ברבעון השני ירד בכ- 14% ל- 24.4 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השני של 2019 עלו בכ-11% לכ-261.4 מיליון שקל

חברת י.ח. דמרי מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני לשנת 2019. הכנסות החברה ברבעון השני 2019 עלו לכ-261.4 מיליון שקל, לעומת כ-235.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מיוחס לתמהיל הפרויקטים ושיעורי הביצוע בכל הפרויקטים.

הרווח הגולמי ברבעון השני 2019 הסתכם בכ-53.6 מיליון שקל (כ-20.5% מההכנסות) לעומת כ-63.9 מיליון שקל (כ-27% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו מיוחס בעיקר לתמהיל הפרויקטים.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-42 מיליון שקל לעומת כ-48.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מהקיטון ברווח הגולמי, בקיזוז ירידה שנרשמה בהוצאות מכירה ושיווק ובהוצאות הנהלה וכלליות.

הרווח הנקי ברבעון השני 2019 הסתכם בכ-24.4 מיליון שקל לעומת כ-28.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 87 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-140 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 85 יח"ד והתמורה הינה כ-135.4 מיליון שקל) לעומת כ-102 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-161.5 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 99 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-149.8 מיליון שקל). בחו"ל מכרה החברה 6 יח"ד ברבעון השני של 2019 בתמורה כספית של כ-1.3 מיליון שקל. ברבעון המקביל אשתקד, מכרה החברה 5 יח"ד בתמורה כספית של כ-1.1 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני 2019, הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל ומהווה כ-36% ממאזן החברה.

נכון ליום 30.6.2019 בונה החברה כ-2,204 יח"ד ב-11 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 252 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו 872 יח"ד (חלק החברה 796 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-1.34 מיליארד שקל (חלק החברה 1.19 מיליארד שקל).

מתאריך 1.7.2019 עד ל-14.8.2019 מכרה החברה 40 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-74.7 מיליון שקל (חלק החברה הינו כ-65.3 מיליון שקל) ויחידת דיור אחת בחו"ל בתמורה כספית של כ-0.2 מיליון שקל.

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מסכמים את הרבעון השני של שנת 2019 עם גידול בהכנסות תוך המשך הרחבת פעילות החברה וביסוס מיצובה כשחקנית מובילה בשוק המגורים הישראלי. נכון להיום, מקימה החברה למעלה מ-2,200 יחידות דיור ב-11 פרויקטים ברחבי הארץ, ובוחנת כל העת עסקאות חדשות שיבטיחו את המשך צמיחתה העתידית".

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים