סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

הצמיחה במשק ירדה לקצב שנתי של 1% בלבד

העלייה המתונה בתוצר ברבעון השני השנה משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית; לעומת זו חלה עלייה ביצוא הסחורות והשירותים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום נתונים מדאיגים על הצמיחה במשק ברבעון השני. על פי האומדן הראשוני, הצמיחה במשק עלתה בשיעור שנתי של אחוז אחד בלבד. העלייה המתונה בתוצר ברבעון השני השנה משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים הקבועים שהושפעו מירידה משמעותית ביבוא כלי הרכב לאחר העלייה ברבעון הראשון השנה, לעומת זו חלה עלייה ביצוא הסחורות והשירותים למעט חברות הזנק ויהלומים ובהוצאה לצריכה ציבורית. בנוסף חלה עלייה ביבוא הסחורות והשירותים.

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות עלה ברבעון השני של שנת 2019 בשיעור שנתי של %1.0, לאחר עלייה של 4.7% ברבעון הראשון של 2019 ועלייה של 4.2% ברבעון הרביעי של שנת 2018.

במחצית הראשונה של שנת 2019 עלה התוצר המקומי הגולמי ב-3.6% בשיעור שנתי לאחר עליות של 2.8% במחצית השנייה של 2018 ושל 3.5% במחצית הראשונה אשתקד.

יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון השני השנה ב-2.0%, לאחר עלייה של 5.7% ברבעון הקודם. יבוא הסחורות האזרחיות ירד ב-8.6% בחישוב שנתי ויבוא השירותים (הכולל יבוא שירותי תכנה, תחבורה, תקשורת וכד’ ויבוא שירותי תיירות) עלה ב-5.3% בחישוב שנתי.

סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה ברבעון השני השנה ב-0.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.7% ברבעון הקודם.

ההוצאה לצריכה פרטית ירדה ב 1.3% ברבעון השני של שנת 2019 (עלייה של 7.2% למעט מוצרים בני קיימה) בחישוב שנתי, שפירושו ירידה של 3.0% בהוצאה לנפש (עלייה של 5.4% למעט מוצרים בני קיימה). הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השני באה לאחר עלייה של 3.8% ברבעון הקודם ועלייה של 5.3% ברבעון הרביעי של 2018 בחישוב שנתי.

הירידה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השני של 2019 משקפת ירידה בהוצאה למוצרים בני קיימה לנפש של-66.3% בחישוב שנתי (23.8% בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של 84.5% ברבעון הקודם (16.5% בחישוב רבעוני), כאשר ההוצאה לרכישת כלי רכב לשימוש פרטי ירדה ב-96.2% בחישוב שנתי (55.8% בחישוב רבעוני), לאחר עלייה של 692.8% (67.8% בחישוב רבעוני) ברבעון הקודם.

ההוצאה לרכישת ציוד למשק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה, מזגנים עלתה בשיעור של 6.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 7.5% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההוצאות לריהוט, תכשיטים ושעונים ירדו בשיעור של 4.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 12.2% בחישוב שנתי ברבעון הקודם.

הלמ"ס מפרסם היום גם את נתוני ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2018, שהיתה 7.6% מהתמ"ג. ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2018 ב-4.3% לעומת שנת 2017. ההוצאה לנפש, במחירים קבועים, עלתה ב-2.3%. ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים שוטפים, הסתכמה בשנת 2018 ב-101.2 מיליארד ש"ח, 7.6% מהתמ"ג.

בשנת 2018 תשלומים ישירים של משקי הבית לתרופות ושירותים רפואיים (כגון רופאים, מרפאות, ורופאי שיניים) מימנו 21% מההוצאה הלאומית לבריאות. 13% נוספים היו הוצאות על ביטוחים פרטיים של משקי בית, הוצאות של מלכ"רים פרטיים, של בתי חולים כלליים ששייכים להם ותרומות מגורמים פרטיים שונים. סך כל המימון הפרטי – משקי בית ואחרים הסתכם ב-34% בשנת 2018.

המימון הציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומלכ"ר ציבורי) כולל מימון מתקציב המדינה ומיסים מיועדים. 24% מההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2018 מומנו מגביית מס בריאות ו-40% מומנו מתקציב המדינה. מימון מתקציב המדינה כולל העברות לקופות החולים ולמוסדות אחרים ללא כוונת רווח, אספקת שירותי בריאות באמצעות מוסדות בריאות ממשלתיים ומימון השקעות בבנייה ורכישת ציוד בבתי חולים ממשלתיים.

ד"ר זאב פלדמן, יו״ר ארגון רופאי המדינה ומ״מ יו״ר ההסתדרות הרפואית, בתגובה לדו"ח הלמ"ס על מערכת הבריאות: "שוב, גם בנתונים הרשמיים של הלמ״ס מתבררת הציניות שבה גורם האוצר לאזרחי ישראל לשלם מכיסם 40% מההוצאה הלאומית לבריאות והציניות שבה מתעלמים מחוק בריאות ממלכתי ומעקרונותיו שמדינת ישראל מחויבת לספק לאזרחיה שירותי בריאות שוויוניים, ברמה סבירה תוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריהם.

יש להגדיל באופן מידי את ההשקעה הלאומית לבריאות ל-9% , כמו במדינות ה-OECD, להוסיף תקנים לרופאים ואחיות, לקצר את התורים לניתוחים ולהתייעצויות עם רופאים מומחים, להוסיף מיטות ולמנוע את הצפיפות והפגיעה היומיומית בכבוד האדם"היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים