סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

לקראת החזרה לבית ספר: ההוצאה הלאומית לחינוך לנפש עלתה ב-2% בלבד

לפי נתוני הלמ"ס מדובר בהאטה לעומת עליות של 3.7% ב-2016 ו-2.7% ב-2017; ההורים מממנים כרבע מההוצאה לחינוך

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את ההוצאה הלאומית לחינוך הכוללת את ההוצאה השוטפת בכל מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים בכל הדרגים, מחינוך קדם-יסודי (גילי 6-0) עד להשכלה גבוהה, הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים, לספרי לימוד וכד’, וכן הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציוד.

על פי הנתונים, ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה בשנת 2018 ב-110.3 מיליארד ש"ח, שהם 8.3% מהתוצר המקומי הגולמי. ההוצאה הלאומית לחינוך במחירים קבועים עלתה בשנת 2018 ב-4.0%, בהמשך לעלייה של 4.7% ב-2017 ושל 5.7% ב-2016. ההוצאה השוטפת לחינוך לנפש עלתה ב-1.5%, בהמשך לעלייה של 2.4% בשנת 2017.

בשנת 2018 רוב שירותי החינוך (80%) סופקו לאוכלוסייה במוסדות חינוך של הממשלה, של הרשויות המקומיות ושל מוסדות חינוך ללא כוונת רווח, שרוב מימונם מהממשלה, כמו לדוגמה האוניברסיטאות, רשת אורט, רשת עמל וכו’.

ערך השירותים שניתנו על ידי מוסדות חינוך ללא כוונת רווח, שעיקר מימונם ממקורות פרטיים, היה בשנת 2018 9% מההוצאה הלאומית לחינוך. חלקם של שירותי החינוך שסופקו על בסיס עסקי, כגון שירותים בגני ילדים, שיעורים פרטיים (ולל שיעורי השלמה לתלמידי בתי ספר, קורסים למבוגרים, ספרי לימוד וכו’, הסתכם ב-11%. 

בשנת 2018 המגזר הממשלתי, קרי הממשלה, הרשויות מקומיות ומוסדות ממשלתיים ללא כוונת רווח, מימן 76.1% מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך בדומה לשנת 2017. 

יתרת ההוצאה מומנה ישירות על ידי משקי הבית ומלכ"רים פרטיים באמצעות קניית שירותי חינוך, תשלום שכר לימוד, קניית ספרי לימוד, קניית צורכי כתיבה וכד’, וכן מתרומות וממענקים למוסדות חינוך שנתקבלו מהארץ ומחו"ל (23.9%).היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים