סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות וול סטריט ושווקי העולם

אדמה: הרווח הנקי ברבעון עמד על 51 מיליון דולר בהשוואה ל - 73 מיליון דולר אשתקד

המכירות ברבעון השני הסתכמו ב - 1,002 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה במונחי מטבע מקור ונמוכות ב - 2.1% במונחי דולר

חברת אדמה מדווח על רווח נקי של 51 מיליון דולר (5.1% מהמכירות) ברבעון ו-131 מיליון דולר (6.5% מהמכירות) במחצית השנה, בהשוואה ל-73 מיליון דולר (7.1% מהמכירות) ו-157 מיליון דולר (7.7% מהמכירות), בתקופות המקבילות, בהתאמה (נמוך ב-26% וב-11%, בהתאמה, במונחי יואן).

המכירות הסתכמו ב-1,002 מיליון דולר ברבעון, בדומה לתקופה המקבילה במונחי מטבע מקור ונמוכות במידה מסוימת במונחי דולר (עלייה של 5% במונחי יואן). המכירות במחצית השנה הסתכמו ב-2,008 מיליון דולר, מעט מעל התקופה המקבילה במונחי מטבע מקור ונמוכות במידה מסוימת במונחי דולר (עלייה של 5% במונחי יואן), באופן המשקף את החוסר במוצרים בעלי ביקוש גבוה, בשל הפעילות החלקית באתר הישן בג’ינגזו, אשר הגבילה את המכירות במחצית השנה בכ-100 מיליון דולר.

לדברי החברה, החורף הקשה והמתמשך בצפון אמריקה, לצד מזג אוויר יבש באירופה, הודו וחלקים מאסיה פסיפיק עיכבו וצמצמו את השימוש במוצרים להגנת הצומח, בעוד שהמשך מגבלות אספקה מנעו מהחברה מלנצל את הביקוש לחלק ממוצריה.

ה-EBITDA הסתכם ב-177 מיליון דולר (17.7% מהמכירות) ברבעון וב-365 מיליון דולר (18.2% מהמכירות) במחצית השנה, בהשוואה ל-189 מיליון דולר (18.5% מהמכירות) ו-379 מיליון דולר (18.5% מהמכירות), בתקופות המקבילות, בהתאמה (עלייה של 0.2% ושל 2.5%, בהתאמה, במונחי יואן). הפעילות החלקית באתר הישן בג’ינגזו הגבילה את ה-EBITDA במחצית השנה בכ-50 מיליון דולר.

תזרים המזומנים שנוצר מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם ב-144 מיליון דולר, ומנגד, במחצית השנה תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ב-47 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים בסך 156 מיליון דולר ו-122 מיליון דולר, בהתאמה, שנוצרו בשנה שעברה. תזרים המזומנים משקף בעיקר את בניית ההון החוזר, וכן את השפעת הפעילות החלקית של האתר הישן בג’ינגזו.

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה הסתכם ב-44 מיליון דולר ברבעון וב-203 מיליון דולר במחצית השנה, לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך 49 מיליון דולר ובסך 42 מיליון דולר, בתקופות המקבילות, בהתאמה. ההשקעות הגבוהות יותר ב-2019 משקפות רכישות, ואילו ברבעון הראשון של 2018 החברה רשמה תמורה חד פעמית ממכירת מספר מוצרים בקשר עם קבלת אישור הרשויות באירופה לרכישת סינג’נטה על ידי כמצ’יינה, והעברת סכום נטו נמוך יותר בעבור קבלת סל מוצרים דומה. השקעות ברכוש קבוע, בניכוי מענקי השקעה, הסתכמו ב-25 מיליון דולר ברבעון וב-47 מיליון דולר במחצית השנה, לעומת השקעות בסך 29 מיליון דולר ו-56 מיליון דולר, בתקופות המקבילות, בהתאמה.

תזרים המזומנים החופשי שנוצר ברבעון הסתכם בסך של 59 מיליון דולר, בהשוואה ל-72 מיליון דולר שנוצר בתקופה המקבילה. במחצית הראשונה, תזרים המזומנים החופשי ששימש את צורכי החברה הסתכם בסך של 297 מיליון דולר, בהשוואה ל-42 מיליון דולר שנוצר בתקופה המקבילה ב-2018, על רקע השפעת התמורה נטו ממכירת המוצרים ב-2018 ומולה הרכישות ב-2019.

המכירותהסתכמו ב-1,002 מיליון דולר ברבעון, בדומה לתקופה המקבילה במונחי מטבע מקור ונמוכות במידה מסוימת במונחי דולר (עלייה של 5% במונחי יואן). המכירות במחצית השנה הסתכמו ב-2,008 מיליון דולר, מעט מעל התקופה המקבילה במונחי מטבע מקור ונמוכות במידה מסוימת במונחי דולר (עלייה של 5% במונחי יואן), באופן המשקף את החוסר במוצרים בעלי ביקוש גבוה, בשל הפעילות החלקית באתר הישן בג’ינגזו, אשר הגבילה את המכירות במחצית השנה בכ-100 מיליון דולר.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים