סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

אחוז האבטלה ירד בחודש יולי ל-3.7%

הירידה מגיעה אחרי שבחודש שעבר הגיע שיעור האבטלה ל-4.1%; שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה עומד על 63.1%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את הנתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2019. על פי נתוני החודש, מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2019 ל-4.101 מיליון נפש. מהם 3.951 מיליון מועסקים וכ-150 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.071 מיליון היו גברים, לעומת 2.062 מיליון בחודש הקודם ו-1.880 מיליון היו נשים, לעומת 1.886 מיליון בחודש הקודם.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-63.1% לעומת 63.4% בחודש הקודם. אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-67.4% לעומת 67.8% בחודש הקודם, ובקרב הנשים אחוז זה ירד ל-59.0% מול 59.3% בחודש הקודם.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-3.7%  לאחר שבחודש שעבר עלה המספר ל-4.1%. אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.5% מול 4.2% בחודש הקודם, ואחוז הנשים הבלתי מועסקות ירד ל-3.9% לעומת 4.0% בחודש הקודם.

שיעור התעסוקה המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-60.8% ביולי 2019 (ללא שינוי לעומת החודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה ל-65.1% (65.0% בחודש הקודם), ואילו שיעור התעסוקה בקרב הנשים ירד ל-56.7% (56.9% בחודש הקודם).

מספר המועסקים ביולי 2019 הגיע ל-3.951 מיליון נפש, עליה של 0.1% לעומת החודש הקודם. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא, כלומר 35 שעות ויותר בשבוע, עלה ב-0.7% לעומת החודש הקודם. בסה"כ מדובר על תוספת של כ-21 אלף מועסקים, ואילו מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי ירד ב-0.3% לעומת החודש הקודם, ירידה של 3 אלף מועסקים.

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא מכלל המועסקים עלה ל-78.5%, ללא שינוי מהחודש הקודם. בקרב הגברים אחוז זה הגיע ל-86.8% ובקרב הנשים אחוז זה עלה ל-69.3%.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד ל-79.6% ביולי 2019 מול 80.3% בחודש הקודם. אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-83.7% לעומת 84.6% בחודש הקודם, ובקרב הנשים אחוז זה ירד ל-75.6% לעומת 76.1 בחודש הקודם.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד בחודש זה ל-3.3% (3.4% בחודש הקודם). אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.2% (3.5% בחודש הקודם), ואילו אחוז הנשים הבלתי מועסקות הגיע ל-3.3% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 ירד ל-77.0% לעומת 77.5% בחודש הקודם. שיעור התעסוקה בקרב הגברים ירד ל-81.0% מול 81.6% בחודש הקודם, ובקרב הנשים שיעור התעסוקה ירד ל-73.1%, שינוי קל לעומת 73.6% בחודש הקודם.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים