סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

לראשונה מאז 2014 נרשמה ירידה במכירת דירות בשני הרבעונים הראשונים

בפילוח גיאוגרפי בולט אזור הדרום עם קיפאון במכירות בהשוואה לרבעון השני אשתקד; רמה נמוכה יחסית של עסקאות נרשמה גם באזורי ירושלים ות"א

ברבעון השני של 2019 נמכרו 26.4 אלף דירות, כולל מכירות בסבסוד ממשלתי ("מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה"). בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד זוהי עליה של 15%, כאשר מחצית משיעור גידול זה מוסברת בגידול חד במכירת דירות בסבסוד ממשלתי, כך עולה מסקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון השני 2019 שפרסם  אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר.

בניכוי העסקאות המסובסדות נרכשו ברבעון השני 23 אלף דירות בשוק החופשי, גידול של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, בשני הרבעונים הראשונים של השנה נרשמה ירידה במספר העסקאות בהשוואה לחודשים שקדמו להם, הן בסך העסקאות והן באלו שהתבצעו בשוק החופשי. יש לציין כי הפעם האחרונה בה נרשמה ירידה במספר העסקאות בשני הרבעונים הראשונים של השנה היה זה בשנת 2014, על רקע ההמתנה לתוכנית מע"מ אפס.

באזרי ת"א, ירושלים וב"ש רמת העסקאות ברבעון השני השנה נמצאת בטווח התחתון של התפלגות המכירות באזורים אלו מאז תחילת העשור הקודם. בהקשר זה יש לציין כי באזור ת"א דווקא נרשמה עליה של 20% במספר העסקאות ברבעון השני, בהשוואה למקביל לו אשתקד, אולם הרבעון השני אשתקד אופיין ברמה נמוכה במיוחד של עסקאות (רק בתקופת האינתיפאדה השניה נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות באזור זה).

מנגד, רמת העסקאות הנמוכה באזור ב"ש חלה על רקע המשך המגמה של ירידה במספר העסקאות באזור זה, כאשר בסיכום שני רבעונים הראשונים של השנה ירד סך העסקאות באזור בשיעור של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (לעומת עליה של 4% ברמה הארצית). בכך חזרה רמת העסקאות באזור זה ברבעון השני השנה אל רמת השפל שנרשמה ברבעון השני אשתקד.

גידול בולט במספר העסקאות בשוק החופשי נרשם באזורי המרכז, נתניה ורחובות (שיעורי גידול בין 16%-13%). באזורי המרכז ורחובות היו אלו בעיקר רכישות משפרי הדיור שהביאו לגידול בעסקאות, בעוד שבאזור נתניה היו אלו בעיקר רוכשי "דירה ראשונה".

משפרי הדיור הובילו את הגידול בעסקאות בשוק החופשי ברבעון השני, עם עליה של 13% ברכישות. ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי נרשם גידול מתון יחסית של 5%. הגידול המשמעותי ברכישות משפרי הדיור לא מצא ביטוי בסך העסקאות בפלח השוק של דירות יד שניה הנמצא ברמת פעילות נמוכה. המשמעות היא שחל גידול ב"מלאי הדירות בהמתנה"

מספר הדירות שנרכשו בשוק החופשי ע"י מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה עמד ברבעון השני על 9.8 אלף דירות, עליה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אולם ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם.

רכישות המשקיעים ברבעון השני של 2019 עמדו על 3.4 אלף דירות, עליה של 6% בהשוואה לרמת השפל ההיסטורי שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד. בהשוואה לרבעון הקודם ירדו רכישות המשקיעים ב-8%. כשיעור מסך העסקאות נותרו רכישות המשקיעים על רמת שפל של 13%.

מכירות המשקיעים ברבעון השני עמדו על 5.3 אלף דירות, עליה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועליה של 2% בהשוואה לרבעון הקודם. במקביל הוסיף לרדת "מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים

בניתוח מכירות המשקיעים בולטת עליה בשיעור הדירות הנמכרות בהפסד הון ריאלי, כאשר הפסד זה מתרכז בדירות שנרכשו בשנים האחרונות (החל מ-2016) – מחצית מדירות אלו נמכרו בהפסד הון ריאלי. ממצאים אלו מסבירים בין היתר את השפל ברכישות המשקיעים, כמו גם את הירידה החדה בגביית מס שבח במחצית הראשונה של 2019.

מספר העסקאות בדירות יד שניה נותר על רמה נמוכה של כ-17 אלף עסקאות, עליה של 5% בהשוואה לרמה הנמוכה שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד, אולם ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם.

מכירות הקבלנים בשוק החופשי עמדו ברבעון השני של 2019 על 5.8 אלף דירות, עליה של 23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וללא שינוי בהשוואה לרבעון הקודם. שפל במכירות אלו נרשם באזור ירושלים

סך הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי ("מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה") ברבעון השני עמד על 3.4 אלף דירות, כפליים מרמתו ברבעון השני אשתקד. כשיעור מסך הדירות החדשות שנמכרו עמד משקל המכירות בסבסוד ממשלתי על כ-37% ברבעון השני של 2019, בדומה למשקלם ברבעון הראשון השנה וגבוה בעשר נקודות אחוז ממשקלן ברבעון המקביל אשתקד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים