סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

פנאקסיה מפרסמת תוצאות כספיות ומציגה רבעון שביעי של עליה בהכנסות

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-3.11 מיליון ש"ח; למרות זאת, לחברה הפסד תפעולי של כ- 4.2 מיליון ש"ח; בחצי השנה הראשונה עומד ההפסד של החברה על 14.5 מיליון ש"ח

חברת הפארמה פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל, יצרנית תרופות הקנאביס הרפואי, הנסחרת דרך חברת הרודיום השקעות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2019. מן הנתונים עולה, כי החברה ממשיכה במגמה של עלייה בהכנסות, ההכנסות במחצית הראשונה של השנה זינקו לכ-5.73 מיליון ₪ לעומת כ-1.09 מיליון ₪ בחציון המקביל ב-2018, וכ-4.1 בשנת 2018 כולה.

הגידול בהכנסות נובע מגידול בהיקפי הייצור של החברה, המייצרת יותר מוצרים מבעבר ומשרתת היקף גדול יותר של חולים. חלק ממגמה זו נובע מהאסדרה החדשה בענף הקנאביס הישראלי, אשר הביאה למהפכה בשרשרת הערך.

במבט רבעוני העלייה בהכנסות החברה נמשכת בעקביות זה שבעה רבעונים, כאשר ברבעון הנוכחי ההכנסות עמדו על 3.11 מיליון ש"ח, יותר מפי ארבע לעומת הרבעון המקביל אשתקד (676 אלף ש"ח).

לדברי ד"ר דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה: "בימים אלה הדגש המסיבי בפעילותנו מופנה להכנת החברה לקראת ייצוא ושיווק מוצרים באירופה, וזאת לטובת החולים במדינות רבות מחוץ לישראל, שפנאקסיה זיהתה כי נכון להיום אין להם מענה מלא במדינות מוצאם והביקוש רב על ההיצע הקיים. אנו פועלים מתוך הנחת עבודה כי רפורמת היצוא תאושר עד סוף השנה, ונערכים למוכנות מלאה לייצוא עד לרבעון הראשון של 2020.

כך, בתחילת השנה הבאה נהיה ערוכים לספק לחולים במספר מדינות באירופה, את אותם המוצרים שאנו מספקים היום בישראל, מתוך כוונה לשכפל גם שם את ההצלחה של פנאקסיה. לפיכך, אנו מקדישים משאבים רבים להשלמת רישום רגולטורי של המוצרים שלנו במדינות אירופה. במקביל לכך, בישראל ליבת הפעילות ממוקדת בתנופת ייצור מיטבית ובהרחבה נוספת של שטחי המפעל."

עוד עולה מן הדוחות, כי לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ-11.5 מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מהתחייבות לצדדים קשורים.

כמו כן, בתקופה זו היה לחברה הפסד תפעולי של כ- 4.2 מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ-2.5 מיליון ש"ח. תוצאות אלו נובעות מכך שהחברה נמצאת בשלבים ראשונים של פעילותה המצריכים השקעות משאבים מסיביות בעולמות הרגולציה, מהערכות ובניית תשתית לייצוא לאירופה כבר ברבעון הראשון של 2020, מגידול בהיקפי הייצור והפעילות, ומגידול ברמת ההוצאה הקבועה לשם עמידה בתקני GMP המאפשר לחברה למכור מוצרים בבתי מרקחת בישראל ובהמשך לייצא לחו"ל.

בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2019, לחברה הפסד של כ-14.5 מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ-2.1 מיליון ש"ח. תוצאות אלו נובעות בעיקרן מכך שהחברה נמצאת בשלבים ראשונים של פעילותה. המשך פעילותה של החברה כפוף להשגת מימון מבעלי מניותיה או גורמים חיצוניים.

גורמים אלו מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.

בנוסף לפנאקסיה התחייבויות כלפי בעלת השליטה בסך של 7.2 מיליון ₪. ההתחייבויות כוללות ריבית בגובה של 4% לשנה. ההתחייבות תיפרע ב-12 תשלומים חודשיים שווים החל ממועד השלמת המיזוג עם הרודיום.

במחצית השנה החולפת, חלו התפתחויות עסקיות בחברה, בהן ניתן לציין את הצטרפותם של יונתן קולבר כיו"ר הדירקטוריון ואורית ויסמן-פרידמן, לשעבר בנקאית השקעות בכירה מוול-סטריט כדירקטורית בחברה ואת מינוי פרופ’ אהרן צ’חנובר, חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2004, לחבר בכיר בוועדה המייעצת של דירקטוריון החברה.

בנוסף, דיווחה החברה על שיתוף פעולה עם רפא, חברת התרופות הגדולה בישראל בתחום טיפול בכאב ובמחלות מעי דלקתיות, והשלמת שלב ראשון בניסויים קליניים בטבליות ומשאפים מתקדמים של קנאביס רפואי. זאת, בנוסף לשיתוף הפעולה עימה בייצור ושיווק מותג הפרימיום אקסיבן, תרופת קנאביס לסיוע לחולים במחלות מעי דלקתיות ולהשלמת שלב בניסוי בבני אדם.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים