סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

קבוצת מור: ביקושים של 123 מיליון ₪ בשלב המוסדי של הנפקת אג”ח

החברה גייסה כ-69 מיליון ₪ להנפקת אג"ח סדרה ט’ של החברה בריבית של 2.35%; תמורת ההנפקה תשמש לפעילות החברה והוזלת עלויות המימון שלה

קבוצת חנן מור העוסקת בתחום הנדל"ן המניב, מדווחת על הצלחה בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ט’. האג"ח מובטח בנכסיה המניבים של החברה בחריש ומודיעין.

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של 123 מיליון ₪ והריבית נקבעה על 2.35% במח"מ של 5 שנים. בסה"כ גייסה החברה בשלב זה כ-69 מיליון ₪. שיעור הריבית בגין אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אשר לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים.

ההנפקה היא חלק מאסטרטגיית המימון אותה מובילה החברה כיום למימון פעילותה באמצעותה נכסיה המניבים, תוך הוזלת עלויות המימון והארכת המח"מ.

בדוחות האחרונים של החברה ההון העצמי בסוף המחצית הראשונה של השנה, הסתכם בכ-190 מיליון ₪, משקף צמיחה של 24.5% בהשוואה לתקופה מקבילה. החברה גייסה לאחרונה 15 מיליון ₪ במניות. לאחר הנפקת המניות ההון העצמי עלה למעלה מ-200 מיליון ₪. בנוסף הודיעה החברה כי תגדיל את סכום הדיבידנד שתחלק השנה ל-5 מיליון ₪היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים