סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

פועלים ומרכנתיל הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים

משרד הכלכלה מפרסם את מדד הידידותיות של הבנקים; המדד בודק היקפי אשראי, יחס ריביות שיעור רווחיות ונגישות לעסקים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת היום את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מפורסם כחלק מפעילות הסוכנות לקידום ועידוד התחרותיות בתחום האשראי. כמו כן, המדד מפורסם מתוך מטרה להעלות את המודעות בקרב העסקים הקטנים והבינוניים עצמם, לביצוע סקר שוק בתחום האשראי.

המדד שפורסם לראשונה במאי 2018 ומעודכן מידי חצי שנה, מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים ומשוב שבוצע על ידי הסוכנות בקרב יועצים פיננסים הנותנים שירותים לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הסקר נשאלו היועצים על היקף פעילותם, הבנקים איתם הם עובדים הכי הרבה, שביעות הרצון מהשירות אותו הם מקבלים מהבנקים וכן חוות דעתם על עלויות הריבית ותעריפי העמלות של הבנקים.

המדד מסכם את התוצאות ב- 4 פרמטרים משמעותיים לעסקים: היקף האשראי לעסקים, הריבית הנגבית מהם, שיעור הרווחיות של הבנק מהעמלות ונגישות לעסקים.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן אמר עם פרסום התוצאות: "מדד הבנקים הוא אמצעי נוסף לקידום העסקים הקטנים והבינוניים, המיועד לעודד את הבנקים להטיב ולשפר את השירות. פרסום המדד לצד הענקת רישיון בנקאי לבנק חדש לאחר יובל שנים שהוא צעד היסטורי להגברת התחרות בשוק הבנקאות בישראל ולשיפור השירות עבור הלקוחות, יביאו להגדלת מגוון השירותים, ייעול המערכת הבנקאית והגדלת ההיצע, כך שהתחרות תגבר ותיטיב עם כלל הלקוחות בכלל ועסקים קטנים בפרט״

הממצאים העיקריים בסקר המחצית של שנת 2019 מראים כי סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ירד בנקודת אחוז מ- 41.3% ל-40.3%. במחצית שנת 2019 חלה ירידה קלה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות פגומים) מ 2.4% בסוף שנת 2018 ל- 2.3% במחצית שנת 2019.

כמו כן, נמצאה עלייה בהכנסות מריבית ביחס לממוצע האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים מ-1.8% ל-2.2%, המרמז על עלייה בשיעורי הריבית. הנטל התפעולי על עסקים קטנים ירד מ-0.43% במחצית שנת 2018 ל-0.36% במחצית שנת 2019 באופן ממוצע המתבסס על הבנקים במדד, דבר המרמז על ירידה בתעריפי העמלות.

בשיעור האשראי המועמד לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי, בנק מרכנתיל דורג במקום הראשון עם יחס של 72% אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי.

בהשוואה לסוף שנת 2018 ניתן לראות כי בארבעה מתוך שבעת הבנקים חלה ירידה במדד זה בשיעור של בין 0.9% ל-2.0%, בעוד בבנק מרכנתיל חלה עלייה של 2.1%, בבנק הבינלאומי חלה עלייה של 1.7% ובבנק מזרחי חלה עלייה של 0.1%.

בשיעור הכנסות מריבית ביחס לשיעור הפסדי אשראי, המודד את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון של אותו אשראי (כאשר, שיעור גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד) בנק הפועלים דורג במקום הראשון.

סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות), מודד את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים (עמלות שונות) ביחס להיקף הפעילות. בתחום זה דורג בנק אגוד במקום הראשון עם שיעור של 0.44% לעומת כ-55% מכך בבנקים שדורגו במקומות האחרונים.

מרכיב נוסף של המדד, מבוסס על סקר שביעות רצון אינטרנטי בקרב יועצים פיננסיים שעובדים בהכנת בקשות אשראי לעסקים. בסקר התבקשו היועצים לחוות דעתם על 2 בנקים שעימם יצא להם לעבוד באופן משמעותי בשנה האחרונה בליווי לקוחות עסקיים ועל עד 2 בנקים שעימם הפסיקו או צמצמו את עבודתם. הסקר מתבצע פעם בשנה ולכן מרכיב הסקר במדד נותר ללא שינוי ביחס למדד של סוף שנת 2018. עם זאת, הדירוג עודכן בעקבות המיזוג של בנק אוצר החייל לתוך הבנק הבינלאומי ולכן יצא מהמדד.

במרכיב זה בנק מזרחי דורג במקום הראשון, כאשר את מירב הניקוד קיבל על סעיפי זמינות של כח אדם והמתנה בתורים, איכות המענה למסמכים המוגשים, רמת הקשב לבקשות שונות, הבירוקרטיה בבנק ורמת הטיפול הכולל.

בנק הפועלים קיבל את הדירוג הגבוה ביותר בסעיפים של תעריפי ריבית ותעריפי עמלות. בהשוואה לנתוני שיעור הריבית ביחס לסיכון, ניתן לראות שאמנם בנק הפועלים איננו בעל שיעור הכנסות מריבית הנמוך ביותר אך במרכיב הריבית ביחס לסיכון הוא מדורג במקום הראשון. הדירוג הגבוה בתעריפי העמלות אינו נתמך באופן מלא בבחינת סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופקדונות בו דורג הבנק במקום השלישי, בעוד בנק אגוד דורג במקום הראשון.

רן קויתי: "המגמה של השנים האחרונות בגידול בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים נבלמה ואנו עדים לחזרה לירידה בהיקף. לכן אנו פועלים להמשך הגדלת התחרות בשוק האשראי בכלל והאשראי החוץ בנקאי בפרט. המדד הוא כלי חשוב להעלאת הידע והמודעות לעידוד התחרות בשוק האשראי הבנקאי."היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים