סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות כלכלה

הגירעון השנתי ממשיך להיות גבוה ועמד על 3.7% מהתמ”ג באוקטובר

הגירעון מתרחק מתכנון היעד השנתי שעמד בתקציב לשנת 2019 על 2.9% מהתמ"ג; מתחילת השנה נמדד גירעון בסך 37.6 מיליארד, לעומת 24.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה

חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי פירסמה את האומדן הראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – אוקטובר 2019. בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג, אך הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 3.7% מהתמ"ג.

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש אוקטובר נמדד גירעון בסך של 6.7 מיליארד ₪. עקב חגי תשרי אפשרה רשות המסים דחייה בתשלומי המס עד ל-31 באוקטובר. בשל כך, בחלק מהמקרים ישנם פערי עיתוי בין מועד התשלום עד לזיכויו בחשבונות הממשלה. ההערכה היא כי נדחו תשלומי מסים בסדר גודל של 2.2 מיליארד ₪ מאוקטובר לנובמבר. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש אוקטובר עומד על 4.5 מיליארד ₪.

בחודש אוקטובר 2018 נמדד גירעון תקציבי בסך של 0.9 מיליארד ₪. עם זאת, יש לציין כי עקב מועד חגי תשרי ב-2018 נדחו תשלומי מסים מספטמבר לאוקטובר, המוערכים בסדר גודל של 6.1 מיליארד ₪. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש אוקטובר 2018 עומד על 7.0 מיליארד ₪.

בחודשים ינואר – אוקטובר נמדד גירעון בסך 37.6 מיליארד ₪ (35.4 מיליארד ₪ אילולא דחיית המסים) לעומת גירעון בסך 24.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש אוקטובר ב-34.6 מיליארד, כאשר הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 25.9 מיליארד ₪, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי הגיעו ל- 2.7 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי הסתכם ב-6.0 מיליארד ₪.

בחודשים ינואר – אוקטובר 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-306.8 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 5.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.

בתקציב לשנת 2019 תכננה המדינה הכנסות שנתיות בסך 356.7 מיליארד ₪ כאשר ההכנסות ממסים תוכננו לעמוד על סך של 323.1 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 33.6 מיליארד ₪. בפועל, סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – אוקטובר הסתכמו ב-287.1 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 1.8% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. סך גביית המסים בחודש אוקטובר הסתכמה ב-21.8 מיליארד ₪.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים