סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

לאומי שוקי הון: מרחב התמרון במדיניות התקציבית והמוניטרית בישראל אינו רב

נתוני המדד המשולב מצביעים על האצה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית ברביע השלישי של 2019

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן, מתייחסים כלכלני לאומי לנתוני המדד המשולב ואומרים כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש ספטמבר ב-0.25%, שהוא שיעור העלייה החודשי הגבוה ביותר מאז פברואר השנה.

נתון זה, בשילוב עם ממצאי סקר החברות של בנק ישראל לרביע השלישי של השנה עשויים להצביע על האצה מסוימת בהתרחבות הפעילות הכלכלית בעת הנוכחית. כמו כן, בנק ישראל ציין כי מדובר בקצב גידול אשר משקף את קצב הצמיחה ארוך הטווח של המשק – סביב 3%.

לאור ההאצה בקצב הגידול של המדד המשולב ברביע השלישי של השנה, אנו מעריכים כי נתוני החשבונאות הלאומית לרביע השלישי של 2019, שמתוכננים להתפרסם ב-17.11.19, יצביעו על האצה בקצב הצמיחה של תוצר הסקטור העסקי (שמהווה את חלקו הגדול של התוצר במשק) לאחר ההאטה ברביע השני על רקע השפעת הצמצום בהיקף יבוא כלי הרכב בשל השפעות השינויים במיסוי.

נתונים אלה, לצד נתונים משוק העבודה, מהווים גורמים אשר אינם תומכים בהפחתת ריבית בהחלטה הקרובה (25.11.19).

ריבית בנק ישראל, בהיותה כלי המדיניות המוניטארית העיקרי, משקפת במידה רבה את מידת ההרחבה/צמצום של המדיניות המוניטארית. ההגדרה הרחבה יותר הינה "תמהיל המדיניות", אשר משקפת עד כמה המדינות התקציבית מרחיבה או מצמצמת ועד כמה המדיניות המוניטרית מרחיבה או מצמצמת.

ישנו יתרון במצב מאוזן, שבו שומרים על מרחב תמרון בתמהיל המדינות, זאת כדי שבתרחיש קיצון, שנוטה להתממש מעת לעת, יהיה די מרווח לסוגי המדיניות השונים לפעול לטובת ייצוב המשק. בארה"ב, מרחב התמרון בא לידי ביטוי במהלך הפחתת הריבית הנוכחי מרמת ריבית של 2.4% לכ-1.6% לאחרונה, כלומר מצב התחלתי שאפשר הפחתת ריבית.

זאת ועוד, לפני התחלת מהלך הפחתת הריבית הנוכחי, למדיניות התקציבית היה די מרחב תמרון בכדי להפחית את שיעור מס החברות ב-2018 מקרוב ל-40% לכ-21% בלבד. כלומר, היה מרווח שאפשר את הפעלת סוגי המדיניות השונים לטובת המשק האמריקאי שממשיך וצומח מזה כעשור.

בגוש האירו ישנה מסגרת פיסקלית מאוזנת עם גירעון כולל אפסי לגוש, ועודף תקציבי במדינות החזקות (גרמניה ואחרות). באירופה ישנה ריבית שלילית, שנראה שרמתה מגבילה את מרחב התמרון המוניטרי, אך יש מקום לתמרון תקציבי שיכול לאפשר צעדים שיגדילו את הגירעון התקציבי, כחלק ממדיניות מרחיבה.

בישראל, בעת הנוכחית, מרחב התמרון במדיניות התקציבית ובמדיניות המוניטרית איננו רב. קיים גירעון תקציבי ניכר ויחס החוב/תוצר של הממשלה עולה במקום לרדת. רמת הריבית "אפסית" במונחים נומינליים ושלילית במונחים ריאליים, במידה שאיננה תואמת למשק הצומח בקצב של כ-3% ומצוי בקרבת תעסוקה מלאה.

בתרחיש פסימי משמעותי, לא יהיה מקום רב למהלכי מדיניות משמעותיים שעלולים לבוא עם מחיר כבד יחסית דווקא לסקטור העסקי. כך לדוגמא עלול להתרחש במקרה שהממשלה תצטרך לגייס עשרות מיליארדים של שקלים באמצעות הנפקות אג"ח לשם מימון גירעון גדול בהרבה מהיום במקרה של תרחיש פסימי משמעותי שבו הממשלה תחווה ירידה ניכרת בהכנסות ממסים וצורך להעלות הוצאות.

עוד מתייחסים כלכלני לאומי לשיעור האבטלה במשק. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), המבוססים על סקרי כוח אדם, שיעור האבטלה בקרב גילאי העבודה 25-64, להם ההשפעה הרבה ביותר על שוק העבודה ועל הביקושים המקומיים במשק, ירד בחודש ספטמבר לרמה נמוכה של 3.2% לעומת 3.4% באוגוסט. זאת, תוך עליית שיעור ההשתתפות בכוח העבודה לרמה של 80.7% לעומת 80.3% באוגוסט ו-79.7% ביולי.

עליית שיעור ההשתתפות חלה על רקע תוספת משמעותית יחסית של כ-28 אלף מועסקים בספטמבר ותוספת של כ-24 אלף מועסקים באוגוסט, זאת לאחר ירידה מצטברת של כ-26 אלף מועסקים בארבעת החודשים שקדמו להם (אפריל-יולי). בהקשר זה, יש לציין כי נתונים אלה אינם עקביים עם נתונים ממקורות אחרים (משרות פנויות, משרות שכיר), אשר מצביעים על ירידה בביקוש לעובדים במשק.

לסיכום, מסקרי כוח האדם של הלמ"ס עולה כי שוק העבודה ממשיך להפגין חוסן, וכי החולשה היחסית במהלך השנה הייתה זמנית בלבד. שיעור האבטלה (בגילאי 25-64) המשיך לרדת לכיוון רמת שפל היסטורי לצד עליית שיעור ההשתתפות לרמה גבוהה של למעלה מ-80%, תוך גידול נאה במספר המועסקים בחודשים האחרונים, על אף קרבתו של המשק למצב של "תעסוקה מלאה".

עם זאת, יש להמשיך לעקוב אחר הנתונים האחרים שמצביעים על ירידה בביקוש לעובדים במשק. במבט קדימה, שיעור האבטלה צפוי להישאר, להערכתנו, סביב רמתו הנוכחית גם בשנים הקרובות.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים