סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

מעלות מכניסה את סטרווד לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

הסיבה להחלטה היא אי ודאות לגבי יכולת החברה לעמוד בהתניה פיננסית על הלוואה מהותית והשלכות אפשריות על מצב הנזילות של החברה

חברת מעלות הודיעה אתמול על הכנסת דירוגי סטרווד ווסט לימיטד ל-CreditWatch עם השלכות שליליות בשל אי ודאות לגבי יכולת החברה לעמוד בהתניה פיננסית על הלוואה מהותית ולגבי ההשפעה השלילית האפשרית של המשך שחיקה בביצועים התפעוליים של תיק הנכסים של החברה בשל התמשכות המגמות השליליות בתחום הקניונים בארה"ב על פרופיל הנזילות של החברה.

ההחלטה מגיעה בהמשך להודעת החברה מ-20 בנובמבר, 2019 ,כי המלווה בנכס המהותי של החברה (Southlake )הטיל מגבלות על העברת עודפים מהתזרים הפנוי של הנכס עקב אי עמידה בהתניה פיננסית לגבי יחס כיסוי החוב (DSCR) בתאריך 30 ביוני, 2019 .

יש לציין כי על פי דיווחי החברה היא חולקת על האופן שבו בוצע חישוב היחס, ולהבנתנו היא פנתה למלווה על מנת לקיים דיון בנושא. כמו כן יצוין כי נכון למועד הדוחות הכספיים של 30 בספטמבר, 2019 ,החברה עומדת בהתניה הפיננסית עם מרווח מצומצם. עם זאת, על מנת להסיר את המגבלה של העברת עודפים מהתזרים הפנוי של הנכס, על החברה לעמוד בהתניה במשך שני רבעונים רצופים לאחר קרות אי העמידה.

על פי הדוחות הכספיים של 30 בספטמבר, 2019 ,ישנו מרווח מצומצם בהתניה פיננסית (יחס NOI לחוב) גם בהלוואת CMBS מהותית, אך עם זאת, על פי החברה, גם במצב של אי עמידה ביחס הנדרש, תתאפשר חלוקת תזרימים מחמשת הנכסים המשועבדים לטובת ההלוואה, לשם תשלום הקרן והריבית של איגרות החוב שהונפקו בישראל. הלוואת ה-CMBS צפויה לעמוד לפירעון ברבעון השני של 2021 .

למיטב הבנתנו, לחברה עומדת הזכות להאריך את ההלוואה בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת ואחריהן בתקופה נוספת של חודשיים, אולם כדי לממש זכות זו, היא תצטרך לעמוד במועד הפירעון הראשון ביחס NOI לחוב של 13.5%, יחס שהיא אינה עומדת בו נכון לרבעון השלישי 2019.

להערכתנו, אם תימשך ההתדרדרות בביצועים התפעוליים של תיק הנכסים, החברה עלולה שלא לעמוד ביחס האמור ותיאלץ לחפש מקורות מימון לפירעון הלוואת ה-CMBS כולה או חלק ממנה. כמו כן, קיימת אי בהירות לגבי ההשלכות האפשריות של פניית נאמן איגרות החוב לבית המשפט, בין היתר על מנת לבחון את הערכות שווי נכסי החברה כמופיע בדיווחיה הציבוריים של החברה.

דירוגי החברה צפויים להישאר ברשימת מעקב עם השלכות שליליות עד להתבהרות מהלכי החברה בנוגע לעמידה בהתניה הפיננסית של ההלוואה המהותית על הנכס Southlake והשפעותיה על מצב הנזילות של החברה, אשר תלויות בין היתר ביכולת החברה לשפר את התוצאות התפעוליות בנכסיה.הוסף תגובה
  1. 1. שקוע שם עמוק (לל"ת)

    מאת: ATUK19 | פורסם ב- 03/12/19 13:11

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים