סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

בנק דיסקונט יעמיד לשוהם מסגרת אשראי בהיקף של עד 15 מיליון ₪

האשראי ניתן לתקופה של 12 חודשים בריבית פריים + 1.5%; בעל השליטה בשוהם, אלי נידם, התחייב לתת ערבות אישית לטובת ההסכם

חברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס, שבשליטת אלי נידם, מדווחת היום על חתימת הסכם עם בנק דיסקונט להעמדת מסגרת אשראי בהיקף של 15 מיליון ₪. ההסכם כולל התחייבויות שונות של החברה הקשורות לעמידה באמות מידה פיננסיות.

על פי ההסכם, סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת משיעור של 20% מסך מאזן החברה או מסכום של 30 מיליון ש"ח, בהתאם לדוחות הכספיים של החברה. בנוסף, הסכום המצטבר של כל השקים לביטחון שיופקדו ע"י החברה בבנק דיסקונט לא יפחת בכל עת מסך השווה ל-170% מסך החובות וההתחייבויות של החברה לבנק דיסקונט.

האשראי שיוענק לשוהם הוא אשראי לזמן קצר, שמועד פרעונו הסופי יחול לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד העמדתו. שיעור הריבית למסגרת הוא פריים + 1.5%.

בעל השליטה בחברה, אלי נידם, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור, התחייב בפני הבנק כי ישאר בעל השליטה בחברה בכל תקופת הסכם האשראי. כמו כן התחייב נידם לתת לבנק ערבות אישית לטובת מסגרת האשראי.

משוהם נמסר ש החברה רואה בהתקשרות עם בנק דיסקונט כאבן דרך משמעותית המהווה חיזוק לפעילות החברה, המתקבל על ידי תאגיד בנקאי נוסף מהמובילים במשק הישראלי, וסבורה כי ההתקשרות הנ"ל תסייע לחברה להקטין את עלויות המימון, ובהתאם לכך להגדיל את רווחיות החברה.

להערכת החברה כתוצאה מהפעילות שתבוצע עם בנק דיסקונט צפויה מסגרת האשראי לגדול בעתיד להיקפים גבוהים יותר.הוסף תגובה
  1. 1. משמעות ההודעה ? (לל"ת)

    מאת: חתל | פורסם ב- 03/12/19 17:56

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים