סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

דיסקונט ברוקראז על אלוני חץ: יצרנית ערך ויזמית בסיכון נמוך מהמקובל

"המודל הכלכלי, המתבסס על קביעת שווי כלכלי ל- CARR ולאמות גוזר למנייה שווי כלכלי של 70 ₪, המגלם 38% אפסייד"

דיסקונט ברוקראז’ משיקים סיקור על חברת הנדל"ן אלוני חץ. ישי ששון, רו"ח ואנליסט בכיר מסביר כי ה- DNA של קבוצת אלוני מתמקד בחיפוש מתמיד אחר יצירת ערך. עיקר הערך מושג בפעילות הייזום הנפרשת על פני כל חברות הקבוצה. חלקה היחסי של הקבוצה בייזום מסתכם לכ- 5 מיליארד ₪. נדגיש, כי סכום זה משקף את עלות צבר הפרויקטים היזמיים בשנים הבאות ואינו כולל את רווחי הייזום שינבעו.

לחברה פרופיל פיננסי איתן בהשוואה למרבית חברות הייזום, המתבטא במינוף בשיעור נמוך (26%), גמישות פיננסית גבוהה (92% מהנכסים אינם משועבדים) ובנגישות גבוהה לשוק ההון (94% מהחוב הינו סחיר). הנהלת הקבוצה מיישמת את לקחי משבר 2008, בו חברות ייזום רבות נקלעו גם למשבר פיננסי אשר "שיתק" את פעילותן היזמית.

ל- CARR הפועלת בארה"ב פעילות ייזום ענפה המשקפת להערכתנו רווחי ייזום שטרם הוכרו בסך של כ- 509 מ’ ₪, הנסמכים על שיעורי היוון שמרניים. לחברה 3 פרויקטים יזמיים בשטח כולל של 1.8 מ’ ר"ר (חלק החברה). ל- CARR סיכון יזמי (ספקולטיבי) נמוך, המושג באמצעות חתימה על חוזי שכירות מראש.

נכון להיום חתמה החברה על חוזים בשיעור של כ- 51% מסך שטחי הנדל"ן המניב בהקמה אשר יאוכלס ב- 3 השנים הקרובות. ל- CARR גם סיכון פיננסי נמוך המתבטא במינוף נמוך בשיעור של 40% בלבד. ב- 2018 נכנסה CARR לשוק המשרדים בבוסטון המצוי בצמיחה נאה. פרויקט הייזום של CARR בעיר משקף תשואה יזמית נאה העומדת להערכתנו על כ- 40%.

פעילות הקבוצה בלונדון מתבססת על רכישת נכסים בעלי פוטנציאל השבחה, מיקום איכותי, ביקוש קשיח, ושוכרים מבוססים. לכן, רמת חסינות נכסים אלו לאירועים מאקרו כלכליים, כדוגמת Brexit הינה גבוהה. גם בחינת נתוניה המאקרו כלכליים של לונדון מורה כי פוטנציאל הפגיעה בעיר במקרה של Brexit נמוך מכפי שנדמה. בעיקר בשל ההון האנושי הקיים בעיר שהינו מוצר "בלתי סחיר", שניודו מוגבל.

ששון מסביר כי משקיע במניית אלוני חץ "קונה" סיכוי גבוה בזכות הייזום, אך "המחיר" (סיכון) שהוא "משלם" הינו נמוך. זאת בשל ניהול סיכונים איכותי הן בצד הריאלי (חתימת חוזים מבעוד מועד) והן בצד הפיננסי (מינוף נמוך בצד גמישות פיננסית גבוהה).

המודל הכלכלי, המתבסס על קביעת שווי כלכלי ל- CARR ולאמות (כשיתר האחזקות מופיעות לפי שווי סחיר או שווי בספרים) גוזר למנייה שווי כלכלי של 70 ₪, המגלם 38% אפסייד. גם המודל הסחיר, הנסמך על שווי השוק של אמות ושווי ההון העצמי של CARR קובע שווי של 60 ₪, אפסייד של 18%. בשני המודלים ההשקעה בלונדון הינה לפי שוויה בספרים, אף שקיים בה פוטנציאל לאפסייד נוסף.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים