סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות וול סטריט ושווקי העולם

סרגון: הפסד של 4.1 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2019, לעומת רווח של 11.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ - 71.3 מיליון דולר, ירידה של 16.9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2018 וירידה של 1.3% בהשוואה לרבעון השלישי של 2019

 סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019; באשר לרבעון הרביעי של 2019 דווח כי ההכנסות הסתכמו בכ - 71.3 מיליון דולר, ירידה של 16.9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2018 וירידה של 1.3% בהשוואה לרבעון השלישי של 2019.

שיעור הרווח הגולמי היה 31.7% בהשוואה ל - 34.4% ברבעון הרביעי של 2018 ו - 32.2% ברבעון השלישי של 2019.

ההפסד התפעולי היה 2.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 6.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018 ורווח תפעולי של 2.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019.

ההפסד הנקי היה 4.1 מיליון דולר, או 5 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2019, בהשוואה לרווח נקי של 11.6 מיליון דולר, או 14 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2018. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב – 0.2 מיליון דולר, או 0 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP: שיעור הרווח הגולמי היה 31.3%, ההפסד התפעולי הסתכם ב- 2.1 מיליון דולר, וההפסד הנקי הסתכם ב - 5.0 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP בנטרול פריטים חד פעמיים: שיעור הרווח הגולמי היה 34.1%, הרווח התפעולי הסתכם ב - 1.2 מיליון דולר, וההפסד הנקי הסתכם ב - 1.7 מיליון דולר, או 2 סנט למניה בדילול מלא.

מזומנים ושווי מזומנים עמדו על 23.9 מיליון דולר נכון ל - 31 בדצמבר 2019, זאת בהשוואה ל - 20.5 מיליון דולר ב - 30 בספטמבר 2019.

באשר לשנת 2019 כולה, דווח כי ההכנסות היו 285.6 מיליון דולר, ירידה של 17% בהשוואה להכנסות ב - 2018.

שיעור הרווח הגולמי היה 33.9% בהשוואה ל - 33.8% ב-2018.

הרווח תפעולי עמד על 7.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 26.1 מיליון דולר ב-2018.

ההפסד הנקי היה 2.3 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא. הרווח הנקי ב-2018 הסתכם ב-23 מיליון דולר, או 28 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP: שיעור הרווח הגולמי היה 33.8%, הרווח התפעולי הסתכם ב - 9 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב- 0.1 מיליון דולר, או 0 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP בנטרול פריטים חד פעמיים: שיעור הרווח הגולמי היה 34.5%, הרווח התפעולי הסתכם ב - 12.3 מיליון דולר והרווח הנקי הסתכם ב - 3.4 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא.

"הירידה בהכנסות ב-2019 מיוחסת בעיקר לסוגיות אזוריות שהשפיעו על מפעילי תקשורת בהודו והובילו להאטה משמעותית, זאת לאחר מספר שנים חזקות מאוד", אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ"ל סרגון.

פלטי הוסיף כי "בנטרול הודו, ההכנסות מיתר אזורי העולם גדלו בכ-11% בהשוואה לאלו ב-2018, ואנו מאמינים כי אנו מגדילים נתח שוק. ההישג המשמעותי ביותר ב-2019 היה זכייתנו במספר לקוחות בתחום ה-5G, ובכלל זה התקשרות חדשה עם מפעיל תקשורת אמריקאי בדרג Tier 1. לאור זמני התכנון והביצוע של הפרויקטים, סביר כי עיקר תרומתן של זכיות אלו להכנסות תחל רק בשלהי 2020 ומעבר לה. אנו מכוונים לצמיחה בהכנסות ב-2020, על אף שתחילת השנה תהא איטית. אנו מצפים לירידה בהכנסות ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון הקודם, בהתבסס על יחס הזמנות לעומת הכנסות בפועל (Book-To-Bill) ברבעון הרביעי הנמוך מ-1, נוסף על משתנים עונתיים שליליים המשפיעים על הרבעון הראשון. באשר ליתר הרבעונים של השנה, אנו ממשיכים לצפות לקצב הכנסות ממוצע לרבעון בטווח של 70-75 מיליון דולר, עם תמהיל הכנסות גיאוגרפי טוב יותר אשר יוביל לשיעור רווח גולמי גבוה יותר ב-2020 בהשוואה לזה ב-2019. בנוסף, אנו מכוונים לרווח נקי טוב יותר ב-2020, כמו גם לתזרים מזומנים חיובי".היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים