סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות שוק ההון

אל על: הסכמים לקבלת מימון בסך של כ - 125 מיליון דולר, לרכישת מטוס מדגם דרימליינר 787-8

עסקת המימון עתידה להתבצע במבנה משפטי, על פיו המטוס מוחזק על ידי חברה ייעודית ביפן ולאחר כ- 10 שנים יועבר המטוס פורמלית לבעלות אל על

 אל על מודיעה כי חתמה היום על הסכמים לקבלת מימון בסך של כ - 125 מיליון דולר בתוספת עמלה, לרכישת מטוס מדגם דרימליינר 787-8, שהינו המטוס השביעי שנרכש על ידי החברה מחברת בואינג (השלישי מדגם זה) וכן הינו המטוס החמישה עשר אותו תקבל החברה במסגרת עסקת ההצטיידות של שישה עשר מטוסי דרימליינר חדשים. לאחר קבלת המטוס, יפעלו בשירות החברה שנים עשר מטוסים מדגם דרימליינר 787-9 ושלושה מטוסים מדגם דרימליינר 787-8.

עסקת המימון עתידה להתבצע במבנה משפטי המכונה JOLCO - Japanese Operating Lease with a Call Option, על פיו המטוס מוחזק על ידי חברה ייעודית SPC - Special Purpose Company ביפן ולאחר כ- 10 שנים יועבר המטוס פורמלית לבעלות אל על, בכפוף לפירעון יתרת החוב באותה עת במחיר מוסכם וידוע מראש (הכולל רכיב דולרי ורכיב יין יפני), אשר נכון למועד ביצוע העסקה מסתכם לכ - 44 מיליון דולר.

המימון יורכב מהלוואה בסך של כ - 106 מיליון דולר מבנק זר בתוספת עמלה כאמור בסך של כ - 8 מיליון דולר ל- United Kingdom Export Finance - UKEF (סוכנות ממשלתית לקידום היצוא מאנגליה), לתקופה של 12 שנים ומסכום נוסף של כ- 19 מיליון דולר במטבע ין יפני שיועמד לחברה הייעודית על ידי חברה יפנית.

ההלוואה הינה בריבית LIBOR ל- 3 חודשים בתוספת מרווח עם החזר רבעוני לתקופה של 12 שנים מיום קבלתה אשר בכפוף לפירעון יתרת החוב, כאמור לעיל, תיפרע לאחר כ - 10 שנים. מרווח הריבית להלוואה הינו בטווח שבין 0% ל- 1%.

ההלוואה תובטח בערבות UKEF ובאמצעות שעבוד המטוס, המחאת זכויות החברה בקשר עם ביטוחי המטוס, זכויות החברה בהסכם החכירה עם החברה הייעודית ואחריות (Warranty) חברת בואינג למטוס וחברת רולס רויס למנועי המטוס.

ההלוואה אינה כוללת התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. ההסכמים כוללים סעיפים שונים אשר מקובלים בעסקאות מסוג זה, כגון: אפשרות של המממנים לפירעון מוקדם של המימון בקרות אירועי הפרה כמפורט בהסכמים או במקרה בו הפרה החברה את התחייבויותיה על פי הסכמים אחרים (cross default).

 לאל על לא תהיה אפשרות לבצע פירעון מוקדם של המימון, למעט במקרים המקובלים בעסקאות מסוג זה כגון הגדלת עלויות המימון לבנק (Increased Costs), שינויים במיסוי שיושת במסגרת עסקת המימון, הפרה על ידי החברה הייעודית היפנית, וזאת בכפוף לתשלום שהוסכם בעסקת המימון.היה הראשון שמגיב

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים