שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
חדשות אנליסטים

קורס ניתוח טכני של ספונסר

כלכלני לאומי: ”למרות עליית מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר ”סביבת האינפלציה” נותרה נמוכה”

אקסלנס: ”מוטב להסתכן במעבר למח”מ ארוך”

הראל פיננסים: ”הנדנדה במדד הדיור נמשכת- הפעם כלפי מעלה, בנק ישראל לא יתחיל להעלות את הריבית לפני 2019”

מיטב דש: ”ממליצים על הטיית תיק האג”ח לטובת האפיק השקלי”

לאומי: רמת הסיכונים בשווקים עלתה אך לא מדובר בתחילתה של ירידת שערים

לאומי לא ממליצים להגדיל החשיפה לאפיק הקונצרני ובעיקר לא לחברות בדרוג נמוך

לידר שוקי הון: הנגיד החדש ינהיג מדיניות ניצית יותר

לאומי שוקי הון על סקטור הגז: אופטימיים למרות הסיכון

גולדמן זאקס: בנק ישראל קבע את שיעור הריבית בהתאם לציפיות שלנו ולצפי הקונצנזוס

הראל פיננסים: ”האינדיקטורים האחרונים למצב המשק תומכים בדעתנו שההאטה ברבעון ה-2 הייתה זמנית”

ג’פריז בתחילת סיקור לטאואר; המלצת קנייה עם מחיר יעד של 30 דולר

פיוניר ניהול הון: במהלך שנת 2019 הריבית בישראל תעמוד על לפחות 0.5% ואף גבוה מכך

בהלמן אלדובי מעריכים כי בנק ישראל יעלה את הריבית ברבעון הראשון של 2019

הראל: ממשיכים להמליץ על חשיפה מנייתית קרובה למלאה ומפוזרת

כלכלני לאומי: ”הפער בין הריביות בארה”ב ושל ישראל גבוה מאוד ומקטין לחצים לתיסוף השקל”

מיטב דש: על רקע ההאטה בצמיחת המשק הסיכוי להעלאת ריבית נמוך

הכלכלן הראשי באוצר סוקר את החסמים הרגולטוריים בפני סחר בשירותים

בנק ישראל צפוי לרכך את הנימה הניצית ולדחות את תחזית העלאת הריבית

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר תשואה שלילית קלה ממוצעת של 0.05%

לאומי שוקי הון סבורים כי קיימת היתכנות להעלאת ריבית בישראל כבר השבוע

יניב חברון מאלומות: ”שוב טראמפ מתדלק את השווקים”

מיטב דש: למרות אמירות נגיד ה-ECB על התגברות האינפלציה, הנתונים בפועל לא מאשרים זאת

הראל: ”נתוני הסחר האחרונים מקטינים את הלחצים לייסוף השקל”

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1 יציב לאיתנות הפיננסית של מגדל ביטוח

אלעד קנדה קיבלה דירוג מנפיק ואג”ח סופי ”-A” יציב מ-S&P מעלות

”השווקים, במיוחד בארה”ב, ממשיכים להתעלם מכותרות פוליטיות וגיאופוליטיות”

מידרוג מעלה את הדירוג לגב ים ל-Aa2, האופק יציב

אקסלנס: התוכנית של כץ עשויה להוביל להעלאת דירוג אשראי ולירידת תשואות

הראל פיננסים: הכותרות על התחממות מחודשת בשוק הדיור עדיין מוקדמות מאוד

”התמחור ממשיך לתמוך בהקצאת חשיפה גדולה יותר לשוק הישראלי בתיק המניות”

לאומי ממשיכים להמליץ על חשיפה מט”חית משמעותית בתיק ההשקעות

אלומות: בנק ישראל לא יעלה ריבית לפחות עד המחצית השנייה של 2019

הבינלאומי: לבריטניה נותרו שתי ברירות ”טובות” בשיחות על הברקזיט

מיטב דש ממליצים להקטין חשיפה לשוק המניות לאור העלייה בסיכונים

לאומי: האינפלציה נותרה סביב הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים וצפויה להתמתן במהלך 2019

מעלות הכניסה הדירוג של דקסיה ישראל לרשימת מעקב עד להשלמת המיזוג עם דיסקונט

מידרוג קובעת לקרסו מוטורס דירוג Aa3 יציב לגיוס של עד 250 מיליון ש”ח

אפסילון מעריכים שבנק ישראל ידחה את העלאת הריבית ל-2019

”שוק הדיור לא צפוי לחזור למצב ’בועתי’ ולא צריך להדאיג את בנק ישראל”

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים