Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/page-head.php:109) in /var/www/html/mobile/includes/spalsh.php on line 43
סגור

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/page-head.php:109) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 44

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/page-head.php:109) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 45

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/page-head.php:109) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/page-head.php:109) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 47

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/page-head.php:109) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 48
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. מניות החברה תקפו בשבוע האחרון את אזור השיא סביב 20500/650 נקודות ומבחינת שערי סגירה נעלו את השבוע בשיא חדש. המשך קדימה בשבוע הבא יכול להאיץ את המומנט החיובי כשהיעד עולה עומד על אזור של 22000/500 נקודות.
– מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בשבוע שעבר ציינתי את פער המחירים העולה שנוצר אך שבוע שלילי גרם לך שהמניה לא תמשיך קדימה אלא תבדוק את הפער והיא הוכיחה עוצמה וקונים מעל 83600 נקודות. מי שמחפש כניסה למניה יכול סביב רמות אלה כשהסטופ מאוד ברור מתחת ל 83000 לחסרי הסבלנות או 80000 לבעלי קצת יותר סבלנות. התאוששות בשוק יכולה להביא קונים למניה ויציאה לאזור של 90000 נקודות ביעד מהיר.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה ירדה בחדות השבוע בעקבות 2 הודעות שליליות, האחרת כשלון בקידוח ונטישתו במפרץ מקסיקו והשני ביטול עסקה נוספת באותו אזור בעקבות סירוב של אחת המשתתפות. מניות החברה לא היו אדישות וירדו בעוצמה אך הגיעו לאזור תמיכה חזק מאוד ברצועה של 59000-60000 נקודות ונבלמו שם ביום המסחר האחרון. האזור מורכז מתמיכה אופקית, תיקון פיבו 61.8% למהלך העולה האחרון וממוצע 200 ימי מסחר האחרונים.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. בתחילת השבוע המניה התהפכה מעל רמת הפריצה סביב 48,700 נקודות ובהמשך השבוע תיקנה קלות כלפי מעלה. בשלב זה המניה נבלמה סביב 50,000 נקודות ולכן קיימת אפשרות לבדיקה נוספת של אזור הפריצה שהפך לתמיכה. טריגר חיובי לסיום התיקון היורד יתקבל בפריצה של 50,000 נקודות עם יעד באזור השיא 53,000 נקודות. מנגד, שבירה של רמת התמיכה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר לגל יורד נוסף עם יעד קרוב סביב 47,000.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי בהמשך למגמה החיובית שנרשמה בשבוע שעבר לאחר שהתבססה מעל אזור 240. במהלך השבוע המניה סגרה את היעד באזור 274-275 נקודות, הגבוה של חודש אפריל, ונבלמה בסמוך להתנגדות האופקית סביב 280 נקודות. טכנית, אזור 280-288 נקודות מהווה התנגדות מהותית ולכן קיימת אפשרות לדשדוש קצר מתחת לאזור זה לפני פריצתו.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה מדשדשת תקופה בטווח 136-160 נקודות. השבוע המניה נסוגה קלות לאחר שנכשלה בשבוע שעבר בפריצת ההתנגדות האופקית סביב 160 נקודות. טכנית מבנה גרף המחירים עדיין תוך באפשרות לנסות פעם נוספת לפרוץ אזור התנגדות זה. במידה ותצליח, היעד הראשון סומן סביב 175 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א SME-60. המניה ירדה השבוע בחדות ואיבדה כ- 23% מערכה לאחר ששברה בתחילת השבוע את התמיכה הנקודתית סביב 1,000 נקודות וביום חמישי אף שברה את השפל של חודש פברואר סביב רמה של 897 נקודות. בשלב זה, הכיוון הוא סגירת הגאפ הפתוח מחודש ינואר סביב 715 נקודות ואזור 897-900 הפך להתנגדות נקודתית.

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים