סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. מסתבר שהעליות בשבוע שעבר רק בדקו את השפל האחרון שנשבר ושלחו את המניה לירידות שערים וסמוך לשפל האחרון. תמיכה קרובה קיימת ברמה של 14800 השפל השנתי. התנגדות באזור של 17200 תמיכה שנשברה והפכה התנגדות לטווח הקצר. טווח זה משאיר מרווח לסוחרי טווחים קצרים אשר צמודים למסכים.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה שידרה עוצמה במהלך השבוע ובדקה את אזור התמיכה ברמה של 1400 נקודות מלטה. אזור תמיכה לטווח הקצר קיים בשפל השבועי סביב 1300 נקודות. עוד אציין שכל עוד המניה נסחרת מעל לשיאים האחרונים היא חיובית בטווח הבינוני למרות שבטווחה קצר יכולה להמשיך בתיקון/ תנועה צידית.
מניות החברה נסחרת במדד ת”א 90. מניות החברה ממשיכות לדר עוצמה בלתי רגילה ובונות תבנית להמשך עליות שערים בטווח הקצר. נעילה מעל לגבוה האחרון 4470 לערך, תפתח יעד עולה חדש לאזור של 5000 נקודות ביעד שמרני ויעד תבנית מלאה לאזור של 5400 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה והתהפכה שוב מעל אזור התמיכה סביב 11 דולר. בפועל המניה ממשיכה לדשדש בטווח 11 דולר מלמטה ו-13-13.5 דולר מלמעלה. בנוסף, מבנה גרף המחירים בחודשים האחרונים מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה. הטריגר יתקבל בפריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות שיפתח יעדים חדשים כאשר היעד הראשון סומן באזור 15.5-15.6 דולר. מלמטה, אזור 11 דולר ימשיך מהווה תמיכה חשובה.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בסוף חודש מאי המניה פרצה את השיא השנתי והמשיכה לטפס עד לאזור 8,500 נקודות. מאז המניה נסוגה ומתבססת מעל אזור הפריצה 7,250-7,360 נקודות. אזור זה מהווה תמיכה מהותית לטווח זמן קצר-בינוני כך שכל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה (במונחי שער סגירה) קיימת אפשרות להמשך המגמה החיובית ולשיאים חדשים. פריצה וסגירה מעל 8,500 תהווה טריגר חיובי לסיום ההתבססות הנוכחית עם יעד קרוב סביב 9,100 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. בימי המסחר האחרונים המניה סימנה שפל עולה סביב 13670 נקודות. פריצה וסגירה מעל 14500 נקודות ובאזור 16000 שוכן השיא של שנת 2019 כך שבפול קיימת אפשרות לפריצה ושיא חדש. למעקב.

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים