סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרסמה דוחות טובים עוד בשבוע שעבר וכשלה בשלב הראשון בפריצת השיא. כבר בשבוע שעבר המניה ירדה לסגור פער מחירים פתוח וביום ראשון תקפה שוב את השיא ופרצה אותו. מהבחינה הטכנית המניה חיובית כל עוד נסחרת מעל 15600-700 נקודות שהיא השיא שנפרץ, שפל אחרון נמצא בגירת הגאפ סביב 15000 נקודות והוא סטופ למי שמחזיק.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה ירדה בשבוע שעבר לסגור פער מחירים פתוח סביב 800 נקודות שם יצרה שפל עולה ויצאה קדימה בשבוע המסחר האחרון. מהבחינה הטכנית אזור של 940/55 נקודות מהווה התנגדות, נעילה מעל תביא להמשך עליות במניה עם יעד תבנית ל 1050 נקודות בטווח הקצר.
המניה נבלמה ברמה של 360/2 נקודות שהוא תיקון פיבו 61.8% לירידות השערים מרמות השיא ועד לשפל של חודש מרץ. מהבחינה הטכנית, המניה נעה בתנועה צידית בחודש האחרון ומעל אזור תמכיה שנבנה סביב 290-300 נקודות. שבירה של רמה זו תהיה שלילית ויכולה לשלוח את המניה לאזור של 240/250 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה זינקה ביום המסחר האחרון בכ- 8% לאחר פרסום הדו”ח הרבעוני בו הציגה עליה של 11% ברווח הנקי. את יום המסחר המניה חתמה בסמוך לאזור התנגדות אופקי מהותי סביב 297 נקודות כאשר אזור 291-297 מהווה רצועת התנגדות מהותית. פריצה והתבססות מעל אזור זה תביא לשינוי המגמה הראשית לאחר דשדוש ממושך של למעלה משנה. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 330 נקודות. מלמטה אזור 275-277 סומן כתמיכה קרובה במקרה של נסיגה.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה במהלך השבוע את אזור ההתנגדות/שיא סביב 1,260 נקודות ועלתה עד לאזור 1,350 נקודות ובכך סגרה את היעד הקרוב שנקבנו בו בסקירות האחרונות. כעת, משנפרצה ההתנגדות המהותית קיימת אפשרות להמשך התנועה העולה ליעדים חדשים. הראשון סביב 1,430 נקודות ולאחריו 1,480 נקודות. מלמטה אזור 1,260 ישמש כתמיכה במקרה של נסיגה.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. ביום המסחר האחרון המניה פרצה וסגרה מעל אזור ההתנגדות האופקית סביב 1,000 נקודות. במידה ותצליח להתבסס מעליה, תסתמן סיום תקופת הדשדוש בטווח 875-1,000 נקודות והמשך התיקון העולה אל עבר מחיר היעד הראשון שסומן באזור 1,200 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה המשיכה גם השבוע מתחת לאזור ההתנגדות 48,000-48,700 נקודות. פריצה של אזור זה תסמל את סיום הדשדוש הנוכחי והמשך התיקון העולה אל עבר מחיר היעד הקרוב סביב 50,000 נקודות שם שוכנת התנגדות אופקית מהותית.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. מניות הנדל”ן המניב לא רשמו התאוששות במהלך התיקון העולה בשוק לאחר הקריסה בשוק המניות, אולם חלק מתחילות להתייצב. אחת מהן היא מליסרון שעלתה ביום המסחר האחרון בניגוד לרוב מניות הענף. טכנית קיימת התנגדות מהותית באזור 14,560-14,760 נקודות כך שפריצה והתבססות מעל אזור זה ככל הנראה תוציא את תחילת התיקון העולה במניה עם יעד קרוב באזור ההתנגדות סביב 16,000 נקודות ואחריו סביב 17,500 נקודות. מלמטה אזור 10,500 סומן כתמיכה מהותית לטווח זמן הבינוני-ארוך.

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים