סגור
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
מניות החברה זוכות לריטינג רב יחסית בפורום ולא ברור מדוע, משיגור הלווין האחרון המניה נמצא בכיוון אחד וזה בשוק חיובי ושיאים חדשים. השבוע הוכח שוב מה שלא עלה בשוק טוב בטח לא יעלה בשוק רע והמניה פוגשת נמוכים חדשים מתחת לשפלים האחרונים ברמה של 570 נקודות. מבחינה הטכנית מזמן אין מה לחפש שם אז בטח לא עכשיו. מצורף גרף שבועי
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה המשיכה להתדרדר השבוע כשהיא קובעת נמוכים תקופתיים חדשים ושבירה ברורה של אזור של 40000 נקודות. הנחה טכנית טווח קצר, כל עוד המניה נמצאת מתחת לרמה זו היא שלילית מאוד ולמרות הריצה לתיקונים אין באמת מה לחפש שם בראייה ארוכת טווח. יעד התבנית לאזור של 30000 נקודות בשלב ראשון.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה משדרת עוצמה ומחזיקה מעל אזור שיא שנפרץ ברמה של 8800/50 נקודות. הנחה טכנית היא שכל עוד המניה נסחרת מעל רמה זו הכיוון הכללי הינו חיובי, הכל במסגרת טווח המחירים בו היא נסחרת בחודשים האחרונים 8800-9600 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. מהמניות החזקות בשוק שאומנם התממשה קלות אבל עדיין נסחרת במומנט ומבנה מחירים חיובי. המניה החזיקה בימים האחרונים למרות ירידות שערים חדות מאוד. אפשר לומר שאזור של 2400 הינו שפל אחרון במניה, ירידה מתחת יכולה בהחלט להכניס מימוש מעט עמוד יותר במניה שלא עברה מימוש כזה מעל חצי.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה התממשה בשני ימי המסחר האחרונים וחזרה לאזור 12 דולר, התמיכה הנקודתית וגבול דשדוש תחתון. טכנית, מבנה גרף המחירים עדיין חיובי כאשר אזור 11 דולר מהווה תמיכה חשובה בטווח זמן הקצר. רק מתחת לתמיכה זו המבנה החיובי ישבר. במידה ותתקן חזרה, אזור 13.5-13.8 סומן כהתנגדות שפריצתה תסלול את הדרך להמשך המגמה החיובית עם מחיר יעד סביב 15.9 דולר.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. המניה ירדה ביום המסחר האחרון לאזור התמיכה סביב 2,700 נקודות ונסוגה קלות. אזור זה מוגדר כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר, לכן שבירה וכישלון חזרה מעליה תהווה טריגר להעמקת המימוש לאזור 2,560-2,600 נקודות שם שוכנת התמיכה הבאה. מלמעלה אזור 2,800 סומן כהתנגדות קרובה.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. במהלך שבוע המניה אומנם ירדה, אך במתינות יחסית ונסחרה מעל אזור התמיכה האופקי סביב 248 נקודות. כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור 274 נקודות. במידה ותשבור את התמיכה, אזור 239-240 סומן כתמיכה הבאה.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. למרות הירידות בשוק המניות, המניה הפגינה עוצמה וממשיכה לדשדש סביב רמות שיא. טכנית אזור 465 נקודות מהווה תמיכה חשובה בטווח הקצר ובמהלך השבוע המניה התבססה מעל אזור זה. טווח הדשדוש נעל בין 465 נקודות מלמטה ו- 533 מלמעלה ורק יציאה מגבולות אלו יכריעו את כיוון המניה בטווח הקצר. בקרה של שבירת התמיכה, היעד הקרוב סומן באזור 390-392 נקודות.

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים