סגור

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/spalsh.php:103) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 44

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/spalsh.php:103) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 45

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/spalsh.php:103) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/spalsh.php:103) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 47

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/mobile/includes/spalsh.php:103) in /var/www/html/mobile/process/login_valid.php on line 48
שלום אורח התחבר לאתר
פורומים
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. הסגירה הנמוכה והחולשה של סיום השבוע הקודם העידו על הבאות, כשהמניה סוגרת שבוע שלילי נוסף בנמוך שבועי. המניה ירדה בכל אחד מימי שבוע המסחר האחרון וסוגרת 9 ימי מסחר רצופים של ירידות שערים. טכנית, המניה סגרה יעד יורד לטווח הקצר סביב 530 נקודות, אין זה אומר שמכאן צריך לקנות ושיגיע תיקון למרות שאחד כזה מתבקש (לא כדי לשים עליו כסף). המומנט בקבוצה שלילי מאוד ואין מה לחפש שם בתקופה הקרובה אלא אם אתם מסוג המשקיעים שמחפשים את השפיץ.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. החלק העליון בפירמידה הציבורית של קבוצת אלוביץ. המניה נראת רע מאוד לא רק בזמן האחרון אלא במשך תקופה ארוכה מאוד, האזהרות הגיעו עוד ברמות מחיר של 4700/5000 נקודות עם הירידה מאזור התמיכה וקדם לכך שבירה של ממוצע 200 ארוך הטווח. טכנית טווח קצר, המניה ירדה מאזור תמיכה סביב 3650 נקודות ואז למעשה נפתח בור עמוק למטה, כשהמניה מאבדת מעל 1100 נקודות שהם מעל 30% מערכה. גם כאן אינדיקטורים טכניים ברמות נמוכות מאוד וזה רק מראה עד כמה הלחץ והמומנט שלילי במניה, לדעתי אין מה לחפש שם בתקופה הקרובה גם על חשבון ”פספוס” של תיקון עולה שאולי יגיע.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. קרוב לחודש עבר מאז שעלתה בסקירה השבועית ולמעשה דבר לא קרה בנייר פרט לכך שמתרבים הסימנים השליליים בו. טכנית, המניה מתבססת בשבועות האחרונים מתחת לתבנית הרו”כ שיעדה אזור של 70000 נקודות. המניה מקבלת גג פעמיים באזור של ממוצע 200. ירידה מתחת ל 74000/500 תפתח מרווח יורד לעבר יעד התבנית שצוינה לעיל.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. מניות החברה נסחרת במבנה מחירים עולה אך הוא איטי ומייאש מאוד. השבוע המניה עשתה צעד קדימה כשנעלה מעל 160/161 נקודות. אזור של 163 קיים פער מחירים פתוח מלפני כחודש ימים. אזור התנגדות מהותי נמצא בגבוהים התקופתיים סביב 167 נקודות כשמעליו יכולה להיפתח מדרגה נוספת לאזור של 173 רמה שלא נראתה משנת 2013.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. מניות החברה נסחרת ללא תנועה משמעותית וסביב נמוכים תקופתיים ברמה של 1770 נקודות. למרות הודעה על כניסה לתחום הטלוויזיה במחיר אטרקטיבי והנפקת אג”ח מוצלחת השבוע המניה מציגה חוסר עניין מדאיג. טכנית, תמיכה נוספת קיימת סביב נמוכים מחודש מאי ברמה של 1740 ומתחת אזור של 1700 מסיום שנת 2016.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת בתנועה צידית לאחר מהלך עולה נאה מתחילת השנה. טכנית טווח קצר, המניה יצרה שיא יורד בשבוע שעבר קצת מעל 18000 נקודות והתממשה בשבוע המסחר האחרון. רצועת תמיכה קיימת ברמה של 16750/16850 ירידה מתחת יכולה לפתוח מימוש מעט עמוק יותר. לדעתי בטווח הקצר המניה אינה מעניינת ברמות האלה ובטח לאחר המהלך העולה של החודשים האחרונים.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א צמיחה. המניה די נתקעה במקום השבוע והמשיכה לרכז מחזורי מסחר ערים סביב רמות מחיר של 318/315 נקודות. בהמשך התבררה הסיבה וזה בעל עניין חדש מיטב דש. טכנית, המניה בנתה בשבועות האחרונים תבנית עולה חיובית שתקבל תוקף מעל אזור של 320 נקודות. מעל קיימת התנגדות סביב 325/6 ובשיא כל הזמנים ברמה של 346 נקודות, יעד התבנית במידה ותצא לפועל עומד על 357 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 305/8 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת סמוך לאזור תמיכה חזק מאוד שעד סיום השנה היה להתנגדות שנפרצה. ניתן לראות שגם ממוצע 200 ימים נמצא סמוך מאוד לרמות המחיר האחרונות, כך שיש כאן אזור חזק מאוד טכנית סביב 7000 נקודות. שבירה ברורה מתחת תהיה שלילית מאוד ולא בטוח שרק לטווח הקצר.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. אחת המניות החזקות בבורסה בשנים האחרונות בכלל ובשנה האחרונה בפרט. טכנית, בטווח הקצר המניה יצאה ”למנוחה” בחודש וקצת האחרונים. אזור תמיכה קיים ברצועה של 10300/500 נקודות שהוא תמיכה אחרונה וגבוה אחרון שהביא לשיאים חדשים מעל 12000 נקודות. כל עוד המניה מעל רמה זו, הנחה טכנית צריכה להיות חיובית, שבירה תהיה שלילית ושם צריך לעשות חושבים מחדש.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 35. סורח התלהבות מהנפקת תמר פטרוליום אולי משלימה את התמונה למניות הסקטור ובראשן ישראמקו. טכנית, המניה התממשה מעט השבוע ונעלה סמוך לנמוך שבועי. נראה שכל התנועה של החודש האחרון היא סוג של תיקון לירידות החדות של חודש יוני. תמיכה קרובה קיימת סביב השפל האחרון ברמה של 53.5 נקודות, התנגדות 55.5 נקודות.
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה נסחרת בחודשים האחרונים בטווח מסחר ברור מאוד אזור התנגדות סביב 4000/50 נקודות לאזור תמיכה סביב 3600/580 נקודות. המניה חוזרת בימים האחרונים שוב סמוך לאזורי התמיכה. היפוך ברור ואישור מעל רמה זו תשאיר את המניה בטווח ואפשרות לסחור תיקון עולה. מנגד, שבירה של התמיכה ויציאה מהטווח נותנת יעד יורד של כ 400 נקודות כלפי מטה, למעקב בשבוע הקרוב.

פורומים

שוק ההון הישראלי אמריקאי
ביומד גז ונפט
מעו"ף ניתוח טכני
תעודות סל שווקים עולמיים