מכירת החיסול של עדי צים: מכניס את האחים חג’ג’ לשותפות בחברת ההתחדשות העירונית
  • צחי ועידו חג'ג'
  • צילום: שי תמיר
הצטרפו לערוץ העדכונים שלנו

עדי צים ממשיך במכירת החיסול. לאחר שחברת הנדל"ן המניב אמות רכשה בשבוע שעבר מקבוצת עדי צים קרקע תמורת 210 מיליון שקל, ומתכננת להקים בו מגדל משרדים בסמוך למגדל ToHA 1, כעת צים מכניס את חג’ג לשותפות בחברת ההתחדשות העירונית צים בהרי.

חג’ג ישקיעו בצים בהרי נדל"ן שבשליטת עדי צים ועוסקת ביזום פרויקטים, בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, ביעוד מגורים, מסחר ומשרדים או לחלופין על דרך רכישת נכס מקרקעין בפתח תקווה מצים בהרי היכל התרבות שבשליטת צים.

במסגרת מזכר ההבנות, תעמוד לקבוצת חג’ג’ אופציה לביצוע עסקה במסגרתה תקצה צים בהרי 30% מהמניות תמורת 56 מיליון שקל בתוספת מע"מ. עם ביצוע ההשקעה לחברה ולקבוצת צים תהיה שליטה משותפת בצים בהרי.

ההסכם שייחתם לאחר בדיקת נאותות של 30 יום, דורש את אישור הממונה על התחרות לעסקה. במקרה של ביטוח העסקה נוכח בדיקת הנאותות, חג’ג’ תרכוש את זכויוותיה של היכל התרבות בנכס במקרקעין בפ"ת.

בנוסף להשקעה חג’ג’ תעמיד הלוואת בעלים לצים בהרי של כ-70 מיליון שקל שישולמו החל ממועד השלמת עסקת ההשקעה של חג’ג’ בצים בהרי.

לחג’ג’ תוקנה האופציה - 18 חודשים ממועד הודעת החברה או עד להנפקת צים בהרי לציבור ככל שתעשה - לרכוש מניות נוספות בצים בהרי שיביאו להגדלת חלקה ל-50% (תוספת של 20% מהון מניוצ צים בהרי) תמורת 110 מיליון שקל.

צים החזקות מחזיקה ב-59.5% ממניות צים בהרי, 30% מהמניות מוחזקים על ידי צד שלישי שאמור להעביר את ההחזקות שלו לצים בתמורה ל-23.5 מיליון שקל בהתאם להחלטה שנבעה מפסק בוררות. לאי ניצול האופציה של חג’ג’ יש הלשכות נוספות המפורטות בהסכם.

עם החתימה על מזכר ההבנות והסכם ההלוואה, נחתם בין החברה לבין קבוצת צים, צים בהרי והיכל התרבות, החברה הבת של צים בהרי, מזכר הבנות נוסף. היכל התרבות הינה הבעלים הרשום והבלעדי של מלוא
הזכויות במקרקעין בשטח כולל של 2,585 מ"ר הידועים כחלקה 440 בגוש ,6361 המצויים ברחוב אורלוב 92 בפתח תקווה שעליהם בנוי מבנה מסחרי הכולל קומת מרתף, קומת כניסה וקומת גלריה.

היכל התרבות עוסקת בקידום פרויקט פינוי בינוי ביחס למקרקעין ולמקרקעין הסמוכים למקרקעין המתפרשים על שטח של כ-5 דונם, במסגרתו יהרסו המבנים הקיימים (מבנה מסחרי ושלושה בנייני מגורים בהם 26 דירות ו-10 חנויות) על מקרקעי הפינוי בינוי וייבנה פרויקט הכולל 2 מגדלים בני 31 קומות מעל קומת מסחר ושתי קומות לתעסוקה, אשר יכלול שטחי מגורים (כ-185 יחידות), שטחי מסחר כ-1,600 מ"ר, תעסוקה כ-2,300 מ"ר ומבנה ציבור.

על פי מזכר הבנות הנכס, תעמודנה לחברה שתי חלופות: חלופה א’ - ככל שהחברה תבצע את השקעת החברה בצים בהרי אזי במועד ביצוע ההשקעה תקצה חברת הנכס לחברה 20% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת הנכס (בדילול מלא) כנגד 25 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) אשר יועברו לחברת הנכס; חלופה ב’ - מנגד, ככל שהחברה תחליט לא לבצע את ההשקעה בצים בהרי, תרכוש החברה את מלוא הזכויות בנכס תמורת 80 מיליון שקל (בתוספת מע"מ).