מנכ”ל אפריקה מגורים: ”יש התעוררות משמעותית בתנועת הרוכשים מתחילת השנה”
  • מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים
  • צילום: שירן כרמל
הצטרפו לערוץ העדכונים שלנו

"אנו רואים מתחילת 2024 התעוררות משמעותית בתנועת הרוכשים במשרדי המכירות שלנו וקצב המכירות הנוכחי אינו דומה לקצבים שראינו במהלך כל שנת 2023. אנו נכנסים לשנת 2024 בעמדה חזקה וצפויים לפתוח לשיווק עוד מספר פרויקטים משמעותיים במהלך השנה אשר צפויות להוסיף כ-1000 יח"ד נוספות למכירה" - כך אמר מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה מגורים במעמד פרסום הדוחות הכספיים שפורסמו היום (ה’).

לקראת סוף השנה חתמה אפריקה מגורים על הסכמם השקעה משמעותי עם כלל ביטוח שמשקף לחברת הבת בתחום ההתחדשות העירונית שווי של כ-1.7 מיליארד שקל. "אנו רואים בעסקה זו הבעת אמון משמעותית בחברה בכלל, ובפעילות ההתחדשות העירונית בפרט. עסקה זו תהווה חיזוק נוסף לעוצמה הפיננסית שלנו ותאפשר לנו להמשיך בפיתוח פרויקטים למגורים בישראל בהיקפים משמעותיים. במהלך הרבעון ואחריו פתחנו 6 פרויקטים חדשים עם מאות יח"ד וכבר התחלנו בשיווקם", אמר קליין.

בשנת 2023 מכרה החברה (כולל שותפים) 233 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-768 מיליון שקל כולל מע"מ (כ-681 מיליון שקל חלק החברה). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) בשנת 2023 עמד על כ-3.3 מיליון שקל.

ההכנסות ממכירת דירות בשנת 2023 הסתכמו בכ-937 מיליון שקל לעומת כ-708 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-32%.

סך הכנסות החברה בשנת 2023 הסתכמו בכ-1.07 מיליארד שקל לעומת כ-963 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-12%. ההכנסות אשתקד כללו הכנסות של כ-177 מיליון שקל בגין מכירת שטחי מסחר לעומת כ-10 מיליון שקל בסעיף זה השנה.

לחברה פרויקטים בשלבי ביצוע שונים, המקבלים ביטוי בשורת ההכנסות עם התקדמות הביצוע מרבעון לרבעון. זאת, הודות לשיעורי מכירות גבוהים של הפרויקטים, אשר צפויים להסתיים במהלך השנתיים הקרובות.

הרווח הגולמי ממכירת דירות בשנת 2023 גדל בכ-43% והסתכם לכ-212 מיליון שקל לעומת כ-148 מיליון שקל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עלה בשנת 2023 ועמד על כ-23% לעומת כ-21% אשתקד.

הרווח הנקי, בנטרול רווחי שערוך, הסתכם בשנת 2023 בכ-128 מיליון שקל לעומת כ-103 מיליון שקל אשתקד, צמיחה של כ-25%. הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-171.5 מיליון שקל לעומת כ-202 מיליון שקל אשתקד.

בשנת 2023 נרשמו רווחי שערוך נטו בהיקף של כ-43.5 מיליון שקל לעומת רווחי שערוך נטו של כ-99 מיליון שקל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-75 מיליון שקל לעומת רווח של כ-50 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בתום 2023, לחברה 12 פרויקטים בביצוע בהיקף כולל של 1,449 יח"ד, מתוכן נמכרו 1,187 יח"ד (כ-82%) בהיקף כספי של כ-3.48 מיליארד שקל כולל מע"מ (חלק החברה).