אב-גד מממשת את פרויקט MOSAIC בגבעת אולגה בתמורה לכ-49 מיליון שקל
הצטרפו לערוץ העדכונים שלנו

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת מכירת 100% מפרויקט היזום MOSAIC בעין הים בגבעת אולגה, המשקפים 20 מגרשי משנה המיועדים לבניה בשטח כולל של כ-5 דונם, בתמורה לסך כולל של כ-49 מיליון שקל, בתוספת מע"מ.

החברה תכיר ברווח, לפני מסים (ככל ויחולו) והוצאות נלוות בסך של כ-17.3 מיליון שקל. להערכת החברה לאחר השלמת העסקה יוותר לה תזרים חופשי לפני מיסים (ככל ויחולו) והוצאות נלוות בסך של כ-25.7 מיליון שקל.

פרויקט MOSAIC הוא מתחם מבודל בחלקה הצפוני של עין הים בגבעת אולגה, ובו כ-20 קוטג’ים כ-400 מטר מחוף הים.

במועד חתימת ההסכם, שילם הרוכש סך של 12 מיליון שקל בתוספת מע"מ. באוגוסט 2024 ישולם לחברה סך של כ- 23.35 מיליון שקל בהתאם למכתב כוונות שהעבירה הפניקס לחברה או יתרה עדכנית אחרת כפי שתהיה באותו המועד, המהווה את כל התחייבויות החברה כלפי הפניקס על פי הסכם למימון רכישת הקרקע. ספטמבר 2024 הרוכש ישלם לחברה את יתרת התמורה בסך של כ- 13.65 מיליון שקל בתוספת מע"מ. במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרה יסודית, ישלם הצד המפר סך של כ-4.9 מיליון שקל לצד הנפגע אשר יהווה פיצוי מוסכם.

נעדכן כי במהלך החודש עדכנה החברה על קבלת היתר בניה לביצוע פרויקט ברח’ אנילביץ 7 ו- 9, פ"ת, עם היקף הכנסות צפוי מהפרויקט של כ- 56.6 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף הוצאות צפויות של של כ-44.6 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).

עוד עדכנה החברה, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז אישרה להפקיד את התב"ע בפרויקט פינוי-בינוי לבניית שכונה חדשה בלב השרון שכונת אלי כהן, בתל-מונד. הפרויקט יכללו 370 יח"ד (מתוכן 102 יח"ד שייכות לבעלי הזכויות בפרויקט ויתרת 268 יח"ד לשיווק על ידי חברת הפרויקט). היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הינו כ-857 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ-637 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).