HAP VENTURE נכנסת לתחום הנדל”ן המניב

קרן ההשקעות בנדל"ן HAP Venture, הנמצאת בבעלות יזמית הנדל"ן HAP Investments, שבשליטת הישראלים ניר אמזל, אמיר חסיד וערן פולק, רוכשת פורטפוליו הכולל 115 יחידות דיור באזורים שונים בעיר ניו הייבן, שבמדינת קונטיקט ארצות הברית. מדובר בנכסים משופצים ומאוכלסים, שמניבים תשואת שכירות מיידית, וישווקו באמצעות חברת הבת הישראלית, HAP Venture, כעסקה אחת כוללת, למשקיעים ישראלים, למשך 5 שנים.

העסקה בניו הייבן היא אפיק השקעה חדש לקרן HAP Venture , אשר עד היום גייסה מימון לפרויקטים למגורים בארצות הברית, הנבנים על ידי חברת האם היזמית HAP Investments. עיקר הפרויקטים שבונה HAP Investments הם באזורי פריים לוקיישן בניו יורק, ובעיקר באי מנהטן. לפי אמזל, הכניסה לתחום הנדל"ן המניב נעשתה מתוך אמונה באזור הספציפי בו נרכשו הנכסים, ומתוך מחשבה שמדובר בהשקעה מעולה עבור קהל לקוחותיה, בשל הנוכחות המקומית של החברה בניו יורק, הנמצאת כשעה וחצי נסיעה ברכב מניו-הייבן.

"הנכסים נבחרו מתוך פורטפוליו מגורים מניב קיים, הכולל מאות יחידות דיור בעיר", אומר אמזל, "במטרה לייצר הכנסה יציבה, ידועה ומאוזנת מדמי שכירות שוטפים, החל מיום רכישתם ועד מימושם העתידי. הנכסים נבחרו במיקומים שונים בעיר ניו הייבן, ביתה של אוניברסיטת ייל, ליצירת פיזור גיאוגרפי וסולידיות בהשקעה. הנכסים יניבו תשואת שכירות מהיום הראשון של הכניסה לעסקה, וההשקעה היא ל-5 שנים עד למימוש הרווחים. היזם המקומי ו- HAP שותפים ב–20 אחוז מסך ההשקעה הכולל".

חברת HAP Investments בונה כיום 11 פרויקטים הכוללים כ-1,300 יחידות דיור בהיקף כולל של כ-1.5 מיליון רגל רבוע, בעיקר באי מנהטן, שנהנה מרמות ביקושים ותפוסות גבוהות.מלבד היותה חברה יזמית, HAP משקיעה מהונה הפרטי לפחות 20 אחוזים מההון הנדרש לכל פרויקט יזמות ובכך מאפשרת זהות אינטרסים מלאה בינה לבין משקיעיה.